This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Vi ställer ut på Underhåll, 10-13 mars 2020

Vi ställer ut på Underhåll, 10-13 mars 2020

10 Mars 09:00 – 13 Mars 14:00

Svenska Mässan, Göteborg Monter: C05:02

Underhåll är Europas största fackmässa för drift och underhåll.

Ämnen


Christian Berner Tech Trade-koncernen (publ – noterat på Nasdaq Stockholm) har 120 års erfarenhet av teknisk handelsverksamhet. Vi erbjuder kvalitetsprodukter och systemlösningar med fokus på miljöteknik från europeiska tillverkare till industrier och kommuner i Sverige och övriga Norden. Koncernen har cirka 130 medarbetare i hela Norden, och en nettoomsättning på omkring 450 MSEK. Christian Berner Tech Trade AB är huvudbolag för handelsverksamheten, och genom dotterbolagen i Danmark, Finland, Norge och Sverige marknadsförs vårt produktprogram i hela Norden. Mer information om Christian Berner finns på www.christianberner.se och www.christianberner.com.

Presskontakt