Skip to main content

Christian Berner Tech Trade AB (publ) gör Göteborg tystare

Pressmeddelande   •   Apr 24, 2015 08:32 CEST

Teknikföretaget Christian Berner AB levererar spårdämpningssystem till Göteborgs stad. Ordern gäller inkapsling av 680 meter spårvagnsräls i centrala Göteborg och värderas till 1,4 miljoner sek. Lösningen bidrar inte bara till ett tystare Göteborg utan också till minskade underhållskostnader och kortare byggtider.

När städer växer och förtätas ställs stora krav på stadsplaneringen. Inte minst på kollektivtrafiken. Transportlösningarna ska vara så effektiva som möjligt samtidigt som omgivningspåverkan som buller och vibrationer ska minimeras. När Göteborg får nya spårvagnslinjer är staden först ut i Sverige med att satsa på ett så kallat spårdämpningssystem som enkelt uttryckt innebär att rälsen kläs in i gummi.

- Detta har många fördelar. Dels minskar inkapslingen det elektriska läckaget som ger korrosion på räls, brunnar och omgivande material, något som på sikt medför höga kostnader för underhåll, dels har materialet också en ljud- och vibrationsdämpande effekt, säger Johan Westerlund som är teknisk säljare på Christian Berner.

Systemet - som marknadsförs under namnet "STRAILastic_S" - kan monteras snabbt på plats utan hjälp av specialister. Metoden gör att byggtiden blir kortare och kan halveras jämfört med andra erbjudanden på marknaden. Detta leder till en kostnadseffektiv lösning sett över hela livscykeln.

- Vi har fått en helhetslösning som varit både smidig och effektiv för oss. Prefabricerade system som detta är helt klart framtidens teknik, säger Håkan Karlén som är planeringsledare på Trafikkontoret i Göteborgs stad.

Ordern tecknas i första hand för sina egenskaper för så kallad elektrisk isolering men samtidigt bidrar lösningen också till minskade bullernivåer. Christian Berner uppskattar att installationen på Södra Hamngatan i Göteborg kan minska bullret med 6-10 decibel. Installation pågår just nu och invigningen sker i augusti.

Ordern är också ett kvitto på att det finns ett stort intresse för kostnadseffektiva lösningar i takt med att den spårbundna trafiken blir allt mer populär, inte bara i Sverige utan också i utlandet. I Sverige sker utbyggnad av spårväg förutom i Göteborg också i Norrköping och på flera håll i Stockholmsområdet. I Malmö har man tagit beslut om att bygga spårväg och i Lund och Eskilstuna utreds möjligheterna.

För ytterligare information kontakta:

Bo Söderqvist, CEO Christian Berner Tech Trade AB, tfn +46 (0) 31-336 69 10
E-post: bo.soderqvist@christianberner.com, www.christianberner.com

Christian Berner Tech Trade-koncernen (publ – noterat på Nasdaq First North) har mer än 115 års erfarenhet av teknisk handelsverksamhet. Vi erbjuder kvalitetsprodukter och systemlösningar med fokus på miljöteknik från europeiska tillverkare till industrier och kommuner i Sverige och övriga Norden. Koncernen har cirka 130 medarbetare i hela Norden, och en nettoomsättning på omkring 400 MSEK. Christian Berner Tech Trade AB är huvudbolag för handelsverksamheten, och genom dotterbolagen i Danmark, Finland, Norge och Sverige marknadsförs vårt produktprogram i hela Norden. Mer information om Christian Berner finns på www.christianberner.se och www.christianberner.com.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Integritetspolicy</a>.