Skip to main content

CIF finansierar doktorandtjänst om hbtq och idrott

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2013 13:47 CET

Hbtq och idrott har varit ett av Centrum för idrottsforsknings prioriterade områden under de senaste åren. Nu finansierar CIF en doktorandtjänst med 275 000 kronor i fyra år.

CIF har tidigare stött forskningsprojekt om hbtq och idrott och varit medarrangör till en större konferens om ämnet. Den nya doktorandtjänsten tilldelas Eva Linghede vid Gymnastik- och idrottshögskolan. Tjänsten är den första i sitt slag i Sverige. Handledare är professor Håkan Larsson.

- Jag känner mig otroligt glad över att jag, genom doktorandstödet från CIF, har fått möjligheten att genomföra en forskarutbildning. Mitt doktorandprojekt kommer att handla om gränsöverskridanden och queera handlingar inom idrotten. Även om tidigare forskning påvisar att idrotten präglas av traditionella könsmönster och heteronormativitet finns det nämligen få studier kring villkoren för människors möjligheter att utmana och överskrida traditionella könsmönster inom idrott. Dessa alternativa, eller queera, berättelser har hittills varit mindre framträdande inom idrottsforskningen, säger Eva Linghede.

Centrum för Idrottsforskning delar varje år ut cirka 18 miljoner kronor i forskningsbidrag till svensk idrottsforskning. Besök Centrum för idrottsforsknings webbplats och läs mer om vilka övriga tjänster och projekt som får stöd av CIF under år 2014.

 

 

Centrum för idrottsforskning (CIF) initierar, stödjer och informerar om idrottsforskning. CIF ansvarar för uppföljning av statens idrottsstöd.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera