Skip to main content

Regeringsrapport om demokratin i idrotten

Pressmeddelande   •   Maj 12, 2016 08:15 CEST

CIF:s regeringsrapport Statens stöd till idrotten – uppföljning 2015

Föreningsidrott är en skola i demokrati. Det är en spridd uppfattning och en utgångspunkt för statens stöd till idrotten. Centrum för idrottsforsknings regeringsrapport visar att det inte riktigt är så enkelt. I dag presenteras den för idrottsminister Gabriel Wikström.

Centrum för idrottsforskning (CIF) har på regeringens uppdrag analyserat hur idrottsrörelsen bidrar till demokratisk fostran och delaktighet bland befolkningen. Det gäller inte minst hur unga medlemmar påverkas av sitt medlemskap. I vilken utsträckning deltar de i föreningsdemokratin och hur påverkar medlemskapet kunskapen och förståelsen för demokratiska processer i samhället i stort?

 Vår uppföljning visar att man kan lära sig mycket om demokrati av att delta i föreningsstyrelser. Men eftersom få medlemmar deltar i klubbarnas demokratiska processer måste man nog tona ned förväntningarna på idrotten som en bred demokratiskola, säger Johan R Norberg, utredare.

CIF:s resultat presenteras i rapporten Statens stöd till idrotten – uppföljning 2015. Resultaten är baserade på två delrapporter:

  • Vem håller i klubban? en stor enkätstudie besvarad av 6 325 föreningar.
  • Föreningen, laget och jaget – en antologi där forskare och experter studerar och analyserar föreningsidrottens demokratiska effekter.

Idrott och motion i siffror
CIF presenterar dessutom statistiska analyser av bland annat svenskarnas motionsvanor, medlemsantal och ungdomsidrottens aktivitetsnivåer.

OBS! Samtliga rapporter och fler analyser från regeringsuppdraget publiceras på Centrum för idrottsforskning webbplats i dag kl. 13.30.

CIF gör årligen en uppföljning av statens stöd till idrotten. Det statliga stödet till idrotten uppgår till 1,9 miljarder kronor per år.

Centrum för idrottsforskning (CIF) initierar, stödjer och informerar om idrottsforskning. CIF ansvarar för uppföljning av statens idrottsstöd.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.