Skip to main content

Vad har vi i tankarna?

Nyhet   •   Jul 16, 2012 10:24 CEST

Hur ser drivmedelsmarknaden ut idag och i framtiden? Vilka styrmedel kommer att behövas för att nå målet om ett fossiloberoende transportsystem till 2030?  För sjätte året i rad presenteras nu Statoil Fuel & Retail Sveriges drivmedelsrapport, med fokus på drivmedlens och trafikens klimatpåverkan.

Under dessa sex år har stora förändringar skett, så väl när det gäller vilka drivmedel som används som bilparkens sammansättning. De förnybara drivmedlen har ökat kraftigt under perioden, samtidigt som användningen av bensin minskat och nu passerats av diesel som det mest använda drivmedlet.

Den finns en mycket stor potential för minskad drivmedelsförbrukning och minskade utsläpp genom en förnyelse av fordonsflottan som helhet. Medan de nyregistrerade bilarna 2011 i genomsnitt använde 5,8 liter drivmedel för att åka 10 mil, behövde en genomsnittlig bil 7,7 liter.

Om samtliga 4,4 miljoner personbilar hade samma fördelning avseende drivmedel och samma bränsleförbrukning som de bilar som nyregistrerades 2011 skulle den totala förbrukningen av drivmedel minska med 860 miljoner liter, och utsläppen minska med mer än två miljoner ton koldioxidekvivalenter. För bilägarna skulle det i genomsnitt innebära en besparing på 3 200 kronor.

 Läs mer i Statoils drivmedelsrapport 2011

 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.