Skip to main content

9 400 hushåll ansöker om konverteringsstöd

Pressmeddelande   •   Mar 14, 2006 09:21 CET

Intresset för det nya konverteringsstödet är stort och fram till och med februari ansökte mer än 9 400 hushåll om totalt 140 miljoner kronor i bidrag från länsstyrelserna. Statoil välkomnar stödet till pelletsuppvärmning, som bidrar till minskade klimatpåverkande utsläpp.

– Pellets är det bästa valet när man byter uppvärmning. Pelletseldning är både ett miljövänligt och kostnadseffektivt sätt att minska höga värmekostnader. Dessutom är det enkelt att elda med pellets, säger Helena Fornstedt, informationsdirektör på Statoil.

Under januari och februari har 7 321 ansökningar om konverteringsstöd för byte av oljeuppvärmning för 7 617 hushåll lämnats in och de ansökta bidragen uppgår till drygt 93 miljoner kronor. För elkonvertering hade 1 793 ansökningar för 1 806 hushåll lämnats in, där de ansökta bidragen uppgick till 47 miljoner kronor.

Stödet ges för konvertering till fjärrvärme eller individuell uppvärmning från biobränslen, värmepump eller solvärme. Konverteringsstödet gäller för åtgärder som genomförs från och med den 1 januari 2006 till och med den 31 december 2010. Bostadsägaren kommer att få pengarna tillbaka på skatten. För varje år har det avsatts 100 miljoner kronor i bidrag för konverteringen från villaolja samt 300 miljoner kronor för övergång från eluppvärmning.

– Det är bra att många husägare uppmuntras att välja en uppvärmning som både motverkar klimatpåverkan och är bra för plånboken. Men tyvärr tror många, helt felaktigt, att värmepump är det bästa alternativet för klimatet, säger Helena Fornstedt.

Värmepumpar som ersätter villaolja ger ett snabbt ökande elberoende. Varje sådant byte till värmepump ökar koldioxidutsläppen med cirka 300 kilo per år. Vid beräkningar av värmepumparnas utsläpp måste man, som Energimyndigheten gör, utgå från att all elanvändning på marginalen påverkar produktionen i kolkraftverk i våra grannländer

– Värmepumpens elanvändning orsakar något större klimatpåverkande utsläpp än villaoljan och hela 15 gånger större än pelletspannans, säger Helena Fornstedt.


För ytterligare information, kontakta:
Helena Fornstedt, informationsdirektör Statoil:
08-429 61 32, 070-429 61 32, helena.fornstedt@statoil.com

Vivianne Habra, informatör Statoil:
08-429 64 18, 070-429 64 18, vivianne.habra@statoil.com


Svenska Statoil AB är ett av Sveriges äldsta energibolag med traditioner från 1860-talet. Verksamheten består av försäljning och distribution av bensin, diesel, eldningsolja, energilösningar, gasol, bitumen, flygbränsle, smörjolja och pellets till företag och privatpersoner. Huvudkontoret är beläget på Södermalm i Stockholm. Under 2004 hade Svenska Statoil en omsättning på 19,2 miljarder kronor och i medeltal 476 anställda. Svenska Statoil utsågs till ”Sveriges bästa arbetsplats 2004”. För mer information om Svenska Statoil, se www.statoil.se


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera