Skip to main content

Försäljningen av E85 under augusti i nivå med förra året

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2010 10:05 CEST

Under augusti sålde Statoil 6,4 miljoner liter av etanolbränslet E85. Det är i nivå med försäljningen i augusti månad förra året. Statoil har lett utbyggnaden av tankställen för E85 och säljer nu E85 på totalt 429 stationer över hela landet.

– Det är positivt för klimatet att våra kunder tankar E85 eftersom det minskar klimatpåverkan jämfört med att tanka bensin, säger Sofia Sjöström, drivmedelsansvarig på Statoil.

Samtidigt som Statoil satsat på tankställen för E85 vill företaget också snabbt öka låginblandningen av biodrivmedel i bensin och diesel för att minska koldioxidutsläppen.

– Trafikens klimatpåverkan måste minska och det krävs många olika åtgärder. Ett effektivt och snabbt sätt är att öka låginblandningen av etanol i bensin, från dagens fem till tio procent, säger Helena Fornstedt, informationsdirektör på Svenska Statoil.

Statoils totala försäljning av biodrivmedel under augusti minskade utsläppen av växthusgaser med omkring 19 870 ton, motsvarande 6 685 genomsnittliga bensindrivna personbilar. För att beräkna hur mycket biodrivmedel minskar klimatutsläppen så räknar Statoil som EU och svenska ansvariga myndigheter har angivit. De emissionsfaktorer för etanol och biogas som ligger till grund för den beräknade utsläppsminskningen har uppdaterats med utgångspunkt i förändringen av bränslekvalitetsdirektivet 98/70/EG genom ändringen 2009/30/EG och de livscykeldata för biobränslen och som används i beräkningen av Vägverkets Bilindex.

Etanolen i Svenska Statoils E85 uppfyller Statoilkoncernens hållbarhetskrav som ställer krav på koldioxidreduktion, goda arbetsförhållanden och antikorruption.

Läs mer om såväl förnybara som fossila drivmedel i Statoils drivmedelsrapport Vad har vi i tankarna?

För ytterligare information, kontakta:
Sofia Sjöström, drivmedelsansvarig Statoil: 070-429 66 92, sofs@statoil.com
Tove Grönkvist, informatör Statoil: 070-429 64 45, tovgr@statoil.com

Svenska Statoil AB ingår i Statoilkoncernen och är ett av Sveriges ledande drivmedelsbolag med fokus på klimatet. Under 2009 hade Svenska Statoil en omsättning på cirka 35 miljarder kronor och 1 670 anställda. Verksamheten består av försäljning och distribution av bensin, fordonsgas, diesel, E85, flygbränsle och gasol. I den svenska verksamheten ingår cirka 300 fullservicestationer och 400 automatstationer, cirka 200 av automatstationerna och 100 av fullservicestationerna är anpassade för tung trafik. Statoil Lubricants utvecklar, producerar och säljer smörjoljor. För mer information om Svenska Statoil, se www.statoil.se

 

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy