Skip to main content

Lägre bensinpris minskade försäljningen av E85 2009

Pressmeddelande   •   Jan 28, 2010 09:44 CET

Under 2009 sålde Statoil 62 miljoner liter av etanolbränslet E85. Det är en minskning med 19 procent jämfört med 2008 då försäljningen uppgick till 76 miljoner liter. Orsaken är att många miljöbilister valt att tanka bensin eftersom kostnaden varit lägre än att tanka E85.

– Trots att det varit dyrare att tanka E85 har många ändå gjort det vilket är positivt ur klimatsynpunkt. Men det är förståligt att även miljöbilisten är prismedveten, säger Sofia Sjöström, drivmedelsansvarig på Svenska Statoil.

Den E85 som Statoil säljer består i huvudsak av brasiliansk sockerrörsetanol som enligt Naturvårdsverket är bra ur klimatsynpunkt och har en hög klimatverkningsgrad.

Statoil har lett utbyggnaden av tankställen för E85 och säljer nu E85 på totalt 411 stationer över hela landet. Samtidigt som Statoil satsat på tankställen för E85 vill företaget också snabbt öka låginblandningen av biodrivmedel i bensin och diesel för att minska koldioxidutsläppen.

– Ett effektivt sätt att minska trafikens klimatpåverkan är att öka låginblandningen av etanol i bensin, från dagens fem till tio procent, säger Helena Fornstedt, informationsdirektör på Svenska Statoil.

Under 2009 var den totala försäljningen av biodrivmedel över Statoils stationer cirka åtta procent (etanol i E85, biogas samt låginblandning i bensin och diesel). Andelen bensin utgjorde 59 procent, medan andelen diesel uppgick till drygt 33 procent. Statoils totala försäljning av biodrivmedel under 2009 minskade utsläppen av växthusgaser med 251 644 ton, motsvarande 84 626 genomsnittliga bensindrivna personbilar.

Etanolen i Svenska Statoils E85 uppfyller Statoilkoncernens hållbarhetskrav som ställer krav på koldioxidreduktion, goda arbetsförhållanden och antikorruption. För att beräkna hur mycket biodrivmedel minskar klimatutsläppen så räknar Statoil som EU och svenska ansvariga myndigheter har angivit. De emissionsfaktorer för etanol och biogas som ligger till grund för den beräknade utsläppsminskningen har uppdaterats med utgångspunkt i förändringen av bränslekvalitetsdirektivet 98/70/EG genom ändringen 2009/30/EG och de livscykeldata för biobränslen och som används i beräkningen av Vägverkets Bilindex.

Läs mer om såväl förnybara som fossila drivmedel i Statoils drivmedelsrapport Vad har vi i tankarna?

För ytterligare information, kontakta:
Sofia Sjöström, drivmedelsansvarig Statoil: 070-429 66 92, sofs@statoil.com
Tove Grönkvist, informatör Statoil: 08-429 64 45, 070-429 64 45, tovgr@statoil.com

Svenska Statoil AB är ett av Sveriges ledande drivmedelsbolag med fokus på klimatfrågan. Verksamheten består av försäljning och distribution av bensin, biogas, diesel, E85, flygbränsle, och gasol. I verksamheten ingår cirka 380 fullservicestationer, 150 automatstationer och Sveriges största truckdieselnät med 350 speciellt anpassade truckdieselanläggningar. Statoil Lubricants utvecklar, producerar och säljer smörjoljor. Under 2008 hade Svenska Statoil en omsättning på 35 miljarder kronor och i medeltal 1 668 anställda. För mer information om Svenska Statoil, se www.statoil.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy