Skip to main content

Minskad försäljning av E85 under januari

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2010 09:16 CET

Under årets första månad 2010 sålde Statoil 3,6 miljoner liter av etanolbränslet E85. Det är en minskning med 17 procent jämfört med månaden innan (december 2009). Men jämfört med samma månad förra året var det en ökning med 26 procent.

 Detta pressmeddelande finns också per län.

– Antalet Flexifuelbilar på de svenska vägarna ökar men försäljningssiffrorna för januari visar att många miljöbilister väljer att tanka bensin istället för E85. Det är förstås olyckligt ur klimatsynpunkt, säger Sofia Sjöström, drivmedelsansvarig Statoil.

 Den E85 som Statoil säljer består i huvudsak av brasiliansk sockerrörsetanol som enligt Naturvårdsverket är bra ur klimatsynpunkt och har en hög klimatverkningsgrad.

Statoil har lett utbyggnaden av tankställen för E85 och säljer nu E85 på totalt 414 stationer över hela landet. Samtidigt som Statoil satsat på tankställen för E85 vill företaget också snabbt öka låginblandningen av biodrivmedel i bensin och diesel för att minska koldioxidutsläppen.

– Ett effektivt sätt att minska trafikens klimatpåverkan är att öka låginblandningen av etanol i bensin, från dagens fem till tio procent, säger Helena Fornstedt, informationsdirektör på Svenska Statoil.

Under januari 2010 var den totala försäljningen av biodrivmedel över Statoils stationer 7,3 procent (etanol i E85, biogas samt låginblandning i bensin och diesel). Andelen bensin utgjorde 56,9 procent, medan andelen diesel uppgick till 35,8 procent. Statoils totala försäljning av biodrivmedel under januari 2010 minskade utsläppen av växthusgaser med 13 851 ton, motsvarande 4 658 genomsnittliga bensindrivna personbilar.

Etanolen i Svenska Statoils E85 uppfyller Statoilkoncernens hållbarhetskrav som ställer krav på koldioxidreduktion, goda arbetsförhållanden och antikorruption. För att beräkna hur mycket biodrivmedel minskar klimatutsläppen så räknar Statoil som EU och svenska ansvariga myndigheter har angivit. De emissionsfaktorer för etanol och biogas som ligger till grund för den beräknade utsläppsminskningen har uppdaterats med utgångspunkt i förändringen av bränslekvalitetsdirektivet 98/70/EG genom ändringen 2009/30/EG och de livscykeldata för biobränslen och som används i beräkningen av Vägverkets Bilindex.

Läs mer om såväl förnybara som fossila drivmedel i Statoils drivmedelsrapport Vad har vi i tankarna?

För ytterligare information, kontakta:
Sofia Sjöström, drivmedelsansvarig Statoil: 070-429 66 92, sofs@statoil.com
Tove Grönkvist, informatör Statoil: 08-429 64 45, 070-429 64 45, tovgr@statoil.com

 

 

Svenska Statoil AB är ett av Sveriges ledande drivmedelsbolag med fokus på klimatfrågan. Verksamheten består av försäljning och distribution av bensin, biogas, diesel, E85, flygbränsle, och gasol. I verksamheten ingår cirka 380 fullservicestationer, 150 automatstationer och Sveriges största truckdieselnät med 350 speciellt anpassade truckdieselanläggningar. Statoil Lubricants utvecklar, producerar och säljer smörjoljor. Under 2008 hade Svenska Statoil en omsättning på 35 miljarder kronor och i medeltal 1 668 anställda. För mer information om Svenska Statoil, se www.statoil.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy