Skip to main content

Ny Sifo: Bättre kollektivtrafik och utökad miljöbilspremie viktigast för att minska trafikens klimatpåverkan

Pressmeddelande   •   Jul 09, 2013 08:20 CEST

Enklare och billigare kollektivtrafik samt en utökad statlig miljöbilspremie. Det är enligt svenskarna viktigast för att minska biltrafikens klimatpåverkan, enligt en Sifoundersökning som Statoil beställt. Samtidigt visar årets upplaga av Statoils Drivmedelsrapport ”Vad har vi i tankarna?” att andelen förnybara drivmedel ökar och utsläppen från nya bilar minskar snabbt.

Svenskarna anser, enligt undersökningen, att politiker, företag och konsumenter har ett ungefär lika stort ansvar för att minska trafikens klimatpåverkan. Kvinnor lägger ett större ansvar på bilisterna själva snarare än på politikerna, medan det motsatta gäller för män.

– Vi måste alla bidra om vi ska kunna minska trafikens klimatpåverkan. Men de två åtgärder som lyfts fram mest – bättre kollektivtrafik och utökad statlig miljöbilspremie – kräver politiska beslut för att bli verklighet, säger Anders Huss, kommunikationsdirektör på Statoil.

I undersökningen, som genomfördes den 12 till 15 juni 2013, ställdes frågan: ”Vad skulle få dig att minska din egen klimatpåverkan som bilist?”

Åtgärder som bygger på politiska och ekonomiska styrmedel rankas högst av folket. Utöver billigare och enklare kollektivtrafik (57 procent) samt utökad miljöbilspremie (53 procent) handlar det om en ny statlig skrotningspremie för äldre bilar (32 procent), att det blir dyrare att köpa och äga en bil med hög klimatpåverkan (28 procent) samt att det blir mycket dyrare med fossila drivmedel än med förnybara (17 procent). Åtgärder som syftar till mer och bättre information till bilisterna anses ha lägre betydelse.

För sjunde året i rad presenteras Statoils Drivmedelsrapport. Den har fokus på drivmedlens och trafikens klimatpåverkan. Utsläppen från nya bilar har på sju år minskat med mer än en fjärdedel – från 189 gram per kilometer till 138 gram. Användningen av bensin har minskat kraftigt och nu används mer diesel än bensin.

– Den ökade försäljningen av bränslesnåla dieselbilar har minskat koldioxidutsläppen. Klimatnyttan ökar ytterligare nu när det är möjligt att tanka Statoils miles diesel med upp till 30 procent förnybara komponenter, säger Anders Huss.

Det svenska målet är att andelen förnybara drivmedel år 2020 ska uppgå till 10 procent. Detta mål är redan nått, då andelen år 2012 uppgick till 12 procent.

– Med tanke på de bränslesnåla bilarna och den mer klimateffektiva dieseln bör målet ökas till 20 procent förnybart år 2020, säger Anders Huss.

Läs hela Statoils drivmedelsrapport 2013 ”Vad har vi i tankarna?” på statoil.se/publikationer eller här nedan på My News Desk/relaterat material.

Sammanfattning av Sifoundersökningen:

Vem har störst ansvar för att minska klimatpåverkan från trafiken?

Totalt

Män

Kvinnor

Bilisterna

28

24

31

Företagen som säljer drivmedel och bilar

26

27

25

Politikerna

31

36

27

Tveksam, vet ej

15

13

17

Vad skulle få dig att minska din egen klimatpåverkan som bilist? (max tre svar)

Totalt

Män

Kvinnor

Att det blir mycket dyrare att tanka fossila drivmedel som bensin och diesel än förnybara drivmedel som etanol och biogas.

17

20

13

Att det blir dyrare att köpa och äga en bil med hög klimatpåverkan än en bil med låg klimatpåverkan.

28

29

28

Att det införs en statlig premie för att skrota äldre bilar.

32

38

25

Att man utökar den statliga premien för att köpa en ny bränslesnål bil eller en bil som kan köras på förnybart drivmedel.

53

57

46

Att bilförsäljare ger mer information om vilka bilar som är bäst ur klimatsynpunkt.

12

10

13

Att drivmedelsbolagen ger mer information om hur olika drivmedel påverkar klimatet.

6

5

6

Att det ges mer information om hur man kan köra på ett mer sparsamt sätt.

16

14

19

Att det blir enklare och billigare att åka med kollektivtrafiken så att man kan lämna bilen hemma ibland.

57

52

65

Tveksam, vet ej.

9

9

10


För ytterligare information, och hela Sifoundersökningen kontakta:
Anders Huss, kommunikationsdirektör, Statoil Fuel & Retail Sverige, tel: 070-592 38 82, sahu@statoilfuelretail.com
Tove Grönkvist, kommunikatör, Statoil Fuel & Retail Sverige, 070-429 64 45, tovgr@statoilfuelretail.com

 

Statoil Fuel & Retail Sverige AB är ett av Sveriges ledande drivmedelsbolag och ett helägt dotterbolag till Statoil Fuel & Retail AS. I den svenska verksamheten ingår cirka 700 drivmedelsstationer anpassade för både personbilar och tung trafik. Verksamheten består av utveckling, försäljning och distribution av bensin, fordonsgas, diesel, E85, flygbränsle och smörjoljor. Vårt nät av fullservicestationer finns över hela landet och erbjuder, förutom drivmedel, service, kunskap, fräsch och näringsriktig mat på vägen, gott kaffe på nymalda bönor som är ekologiskt och Fairtrade-märkt, biluthyrning, biltvätt och Svanenmärkt spolarvätska på pump. För mer information om Svenska Statoil, se www.statoil.se. Följ oss också på Facebook.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy