Skip to main content

Nya rekommendationer för E85

Pressmeddelande   •   Okt 10, 2005 10:57 CEST

Statoil välkomnar de rekommendationer för hantering av E85 som Svenska Petroleuminstitutet, SPI, nu har tagit fram i samråd med Räddningsverket. De nya rekommendationerna behandlar bland annat åtgärder som flamskydd och materialval. Statoil genomför en kraftfull satsning på nya etanolpumpar. I slutet av 2006 kommer Statoil att ha 120 tankställen för E85 över hela landet.

– Det är bra att det nu finns tydliga rekommendationer för hantering av bränslet E85 på bensinstationer. Det underlättar vår satsning för att erbjuda kunderna förnybara drivmedel, säger Helena Fornstedt, informationsdirektör Statoil.

Etanol och bensin har olika egenskaper, bland annat när det gäller explosionsgräns och korrosionsegenskaper. Mot bakgrund av detta rekommenderas flamskydd på etanolcisterner och cisterner ska vara tillverkade i material som är godkänt för E85.

– Förnybara drivmedel är en allt viktigare del i vår produktportfölj och Statoil kommer att fortsätta utöka antalet tankställen i snabb takt, säger Nicholas Källsäter, drivmedelsansvarig Statoil.

Etanol E85 (85 procent etanol och 15 procent bensin) är anpassat för bränsleflexibla etanolbilar, det vill säga bilar som kan tankas med både E85 och bensin. Under 2004 ökade antalet bränsleflexibla etanolbilar med 67 procent till närmare 13 400, enligt statistik från Miljöfordon Göteborg. En kraftig ökning av antalet fordon väntas under 2005 då bland annat Ford, Saab och Volvo lanserar nya bilmodeller för etanol.

E85 är ett förnybart drivmedel som framställs ur bland annat spannmål. Att ersätta bensin med etanol leder till väsentligt lägre utsläpp av växthusgasen koldioxid. Statoil blandar dessutom in fem procent etanol i all 95-oktanig bensin, vilket är ett effektivt sätt att reducera koldioxidutsläppen.

Bensinstationer måste ha tillstånd för att hantera brandfarliga ämnen som bensin och E85. Om de nya rekommendationerna följs anser Räddningsverket att hanteringen sker på ett säkert sätt och därmed uppfyller kraven i lagstiftningen om brandfarliga och explosiva varor.


För ytterligare information, kontakta:

Nicholas Källsäter, drivmedelsansvarig Statoil:
08-429 66 48, 070-429 66 48 eller nicholas.kallsater@statoil.com

Helena Fornstedt, informationsdirektör Statoil:
08-429 61 32, 070-429 61 32, helena.fornstedt@statoil.com


Statoil Detaljhandel AB ingår i en detaljhandelskedja som verkar i nio länder och ägs av Statoil ASA. I Sverige finns 600 försäljningsställen som driver verksamhet under varumärkena Statoil, ICA Express och 1-2-3. På våra fullservicestationer erbjuder vi drivmedel, snabbmat, livsmedel samt bil- och fritidsprodukter. Biluthyrning och biltvätt är andra stora verksamheter. Läs mer om E85 och vår miljösatsning på: www.statoil.se


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy