Skip to main content

Statoil hjälper kunderna bli klimatneutrala

Pressmeddelande   •   Nov 21, 2006 13:28 CET

Nu lanserar Statoil i Sverige en ny tjänst, ”klimatneutral förbrukning” som hjälper privatpersoner och företag att bli klimatneutrala. Genom tjänsten kan man kompensera för de utsläpp av växthusgasen koldioxid som inte eliminerats genom andra åtgärder. Samtidigt visar en ny Temoundersökning, beställd av Statoil, att hela 84 procent av svenskarna tycker att det är viktigt att handla varor och tjänster från företag som är klimatneutrala.

– Vi vill erbjuda våra kunder möjligheten att ta ansvar för den egna klimatpåverkan. Förutom att minska sina koldioxidutsläpp, genom att exempelvis köra en bränslesnål bil eller etanolbil, blir det nu möjligt att kompensera för den klimatpåverkan man ändå åstadkommer, säger Helena Fornstedt, informationsdirektör Statoil.

Statoils nya tjänst ”klimatneutral förbrukning” bygger på Kyotoprotokollets mekanismer. Genom att köpa utsläppsrätter som sedan inte används, reduceras den totala mängd koldioxidutsläpp som regleras genom systemet för utsläppsrätter.

Från den 22 november är det möjligt att teckna sig för klimatneutral förbrukning. På Statoils webbplats, www.statoil.se/klimat, kan man fylla i sin årsförbrukning och få en uppgift om vad det kostar att köpa utsläppsrätter för motsvarande utsläpp. För en ”normalbilist”, som kör cirka 1 500 mil om året i en bensindriven bil, är kostnaden knappt 500 kronor. Statoils tjänst verifieras av certifieringsföretaget Det Norske Veritas.

– Klimatfrågan är vår viktigaste framtidsfråga och Statoil arbetar aktivt för att minska utsläppen av klimatpåverkande gaser. Därför är vi stolta att som första oljebolag i Sverige kunna erbjuda våra kunder en möjlighet att klimatneutralisera sin förbrukning, säger Helena Fornstedt.

Statoils eget arbete för att minska koldioxidutsläppen i transportsektorn innebär bland annat att blanda in upp till fem procent förnybara drivmedel i både bensin och diesel samt att sälja förnybar E85 och biogas på totalt cirka 130 tankställen. Statoil har även gjort den egna personalens tjänsteresor klimatneutrala genom att investera i utsläppsrätter och projekt i Världsbankens kolfond.

Synovate Temos undersökning är baserad på telefonintervjuer av 1 018 personer under perioden 1-7 november 2006. Följande fråga ställdes: ”Ett klimatneutralt företag arbetar för att minska sina egna utsläpp av växthusgaser och kompenserar för återstående utsläpp genom investeringar i klimatprojekt. Är det viktigt eller oviktigt för dig som kund att de varor och tjänster som du handlar kommer från ett företag som är klimatneutralt?”

Svarsandelarna blev: Mycket viktigt: 43 procent, Ganska viktigt: 41 procent, Varken eller: 9 procent, Inte särskilt viktigt: 5 procent, Inte alls viktigt: 1 procent, Vet ej: 1 procent.


För ytterligare information kontakta:
Helena Fornstedt, informationsdirektör Statoil:
08-429 61 32, 070-429 61 32, shep@statoil.com

Henrik Grenert, affärsutvecklare Statoil:
08-429 60 59, 070-429 60 59, shgr@statoil.com


Svenska Statoil AB är ett av Sveriges ledande energibolag med fokus på klimatfrågan. Verksamheten består av försäljning och distribution av bensin, biogas, diesel, E85, eldningsolja, el, energilösningar, gasol, flygbränsle, smörjolja och pellets till företag och privatpersoner. I verksamheten ingår även cirka 600 bensinstationer. Under 2005 hade Svenska Statoil, inkl Statoil Detaljhandel AB, en omsättning på 40 miljarder kronor och i medeltal 1 557 anställda. För mer information om Svenska Statoil, se www.statoil.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy