Skip to main content

Statoil och LeasePlan samarbetar kring klimatneutral förbrukning

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2007 10:04 CET

Leasingföretaget LeasePlan, som hanterar 20 000 bilar i Sverige, kommer i samarbete med Statoil att erbjuda sina större kunder tjänsten klimatneutral förbrukning. Tjänsten innebär att kunden köper utsläppsrätter som sedan inte används, för att kompensera för de koldioxidutsläpp som i dagsläget inte kan reduceras genom andra åtgärder.

– Vi är glada att LeasePlan har valt att samarbeta med Statoil för att erbjuda tjänsten klimatneutral förbrukning till sina större kunder. Tjänsten är ett komplement till de åtgärder som kunden själv kan göra för att minska sina koldioxidutsläpp, säger Henrik Grenert, affärsutvecklare på Statoil.

LeasePlan kommer att erbjuda sina stora kunder att upprätta en bilpolicy med fokus på miljön, där man beräknar hur mycket koldioxid kundens fordon släpper ut. Tillsammans med kunden sätter man upp mål och vidtar åtgärder för att minska koldioxidutsläppen. Dessutom kommer man att erbjuda utbildning i sparsam körning, så kallad EcoDriving. En del i åtgärdsplanen kommer att vara en möjlighet att köpa utsläppsrätter som sedan inte används, för att kompensera för de koldioxidutsläpp som i dagsläget inte kan reduceras genom andra åtgärder.

– Många av våra kunder har redan en miljöpolicy på företaget, men är kanske inte fullt ut medvetna om hur stora koldioxidutsläppen från vagnparken är. Genom olika åtgärder, till exempel genom att erbjuda kunden att välja mindre bilar eller miljöbilar, kan vi hjälpa kunderna att minska sina koldioxidutsläpp, säger Arne Persson, VD på LeasePlan.

Statoils tjänst klimatneutral förbrukning hjälper företag och privatpersoner att bli klimatneutrala. Genom tjänsten kan man kompensera för de utsläpp av växthusgasen koldioxid som inte eliminerats genom andra åtgärder. Tjänsten bygger på Kyoto-protokollets mekanismer. Genom att köpa utsläppsrätter som sedan inte används reduceras den totala mängd koldioxidutsläpp som regleras genom systemet för utsläppsrätter.


För ytterligare information, kontakta:
Henrik Grenert, affärsutvecklare Statoil:
08-429 60 59, 070-429 60 59, shgr@statoil.com

Helena Fornstedt, informationsdirektör Statoil:
08-429 61 32, 070-429 61 32, shep@statoil.com

Arne Persson, VD LeasePlan:
08-470 26 05, 0709-54 96 96, arne.persson@leaseplan.seSvenska Statoil AB är ett av Sveriges ledande energibolag med fokus på klimatfrågan. Verksamheten består av försäljning och distribution av bensin, biogas, diesel, E85, eldningsolja, el, energilösningar, gasol, flygbränsle, smörjolja och pellets till företag och privatpersoner. I verksamheten ingår även cirka 600 bensinstationer. Under 2005 hade Svenska Statoil, inkl Statoil Detaljhandel AB, en omsättning på 40 miljarder kronor och i medeltal 1 557 anställda. För mer information om Svenska Statoil, se www.statoil.se

LeasePlan är global marknadsledare inom så kallad operationell leasing, vilket innebär att företaget tar fullt ekonomiskt och praktiskt ansvar för de bilar som leasas ut. LeasePlan hanterar totalt cirka 1,2 miljoner fordon åt mer än 18 000 företag i 27 länder. LeasePlan Sverige AB hanterar cirka 20 000 bilar. För mer information om LeasePlan Sverige, se www.leaseplan.se


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy