Skip to main content

Statoils drivmedelrapport, november 2006: Minskad klimatpåverkan med förnybara drivmedel

Pressmeddelande   •   Nov 07, 2006 13:09 CET

Statoils försäljning av förnybara drivmedel bidrar årligen till en minskning av växthusgasen koldioxid om 271 800 ton. Det motsvarar utsläppen från cirka 93 000 bensinbilar, enligt Statoils nya drivmedelrapport. Utvecklingen går snabbt, men det krävs nya politiska åtgärder för att reducera transportsektorns koldioxidutsläpp.

På grund av den högre tullavgiften som den förra regeringen införde i februari i år ökar användningen av europeisk spannmålsetanol på bekostnad av den mer klimatvänliga sockerrörsetanolen från Brasilien.

– Klimatförändringarna är vår viktigaste framtidsfråga och regeringen måste snabbt avskaffa de ökade tullavgifterna på etanol, säger Helena Fornstedt, informationsdirektör på Statoil.

Statoils arbete för att minska klimatpåverkan innebär bland annat att bolaget låginblandar fem procent etanol i bensin och lika mycket FAME/RME i diesel samt säljer förnybara drivmedel som E85 och biogas. Men fortfarande står de fossila bränslena bensin och diesel för 96 procent av drivmedelsanvändningen.

Att öka andelen förnybara drivmedel i bensin och diesel från fem till tio procent motsvarar, enligt Vägverket, förbrukningen från mellan 350 000 och 750 000 etanolbilar. Det kan jämföras med de totalt cirka 50 000 etanolbilar som finns i Sverige idag.

– Miljöminister Andreas Carlgren måste driva på att EU tillåter en ökad låginblandning av förnybara drivmedel i bensin och diesel, säger Helena Fornstedt.

Statoil vill i framtiden få möjlighet att blanda in en betydligt större andel förnybara drivmedel i dieseln. Det skulle förenklas av att Sverige går över till den svavelfria europadieseln som säljs i större delen av Europa. Den svavelfria europadieseln ger dessutom lägre koldioxidutsläpp i produktionsledet jämfört med svensk diesel.

Statoil presenterar i dagarna en ny drivmedelsrapport, ”Vad har vi i tankarna? Statoils drivmedelsrapport, november 2006”. Rapporten, som omfattar både fossila och förnybara drivmedel, skickas till ledamöterna i riksdagens miljö- och jordbruksutskott samt trafikutskottet inför deras möte med företrädare för bil- och drivmedelsbranschen fredagen den 10 november. Statoils drivmedelsrapport finns tillgänglig på www.statoil.se.


För ytterligare information, kontakta:
Helena Fornstedt, informationsdirektör Statoil:
08-429 61 32, 070-429 61 32, shep@statoil.com

Bjarne Lindberg, Ansvarig produktkvalitet Statoil:
08-429 65 56, 070-429 65 56, bjali@statoil.com


Svenska Statoil AB är ett av Sveriges ledande energibolag med fokus på klimatfrågan. Verksamheten består av försäljning och distribution av bensin, biogas, diesel, E85, eldningsolja, el, energilösningar, gasol, flygbränsle, smörjolja och pellets till företag och privatpersoner. I verksamheten ingår även cirka 600 bensinstationer som bland annat erbjuder snabbmat, bil- och fritidsprodukter, livsmedel, biluthyrning och biltvätt. Under 2005 hade Svenska Statoil, inkl Statoil Detaljhandel AB, en omsättning på 40 miljarder kronor och i medeltal 1 557 anställda. För mer information om Svenska Statoil, se www.statoil.se


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy