Skip to main content

Statoils E85-försäljning fördubblades i oktober

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2006 09:49 CET

Under oktober sålde Statoil 1,8 miljoner liter E85, en ökning med 105 procent jämfört med oktober 2005. Men i jämförelse med föregående månad har ökningstakten minskat. Statoil genomför en kraftfull satsning på nya etanolpumpar och säljer nu E85 vid 123 tankställen i hela Sverige. I slutet av året kommer Statoil att cirka 200 tankställen för E85 över hela landet.

– Ökningstakten på etanolförsäljningen har minskat. Jämfört med föregående månad ser vi att ett lägre bensinpris påverkar kundernas efterfrågan och vår försäljning, säger Helena Fornstedt, informationsdirektör på Statoil.

Den snabbaste ökningen av Statoils E85-försäljning syns i Blekinge följt av Uppsala och Dalarna. Statoil har ökat antalet tankställen för E85 till 123 stycken, vilket kan jämföras med 77 tankställen för ett år sedan.

– Satsningen på förnybara drivmedel är långsiktig och en allt viktigare del i vår produktportfölj. Vi vill att det även fortsättningsvis ska vara fördelsaktigt för kunderna att tanka E85 och därför vill vi att tullen på biodrivmedel tas bort så fort som möjligt, säger Helena Fornstedt.

Statoils inblandning av fem procent etanol i vanlig 95-oktanig bensin innebär dessutom en försäljning av mer 4,5 miljoner liter låginblandad etanol under oktober. Enligt Vägverket motsvarar en enda procentenhets ökad inblandning av etanol mellan
50 000 och 100 000 nya E85-bilar.

Etanol E85 (85 procent etanol och 15 procent bensin) är anpassat för bränsleflexibla etanolbilar, det vill säga bilar som kan tankas med både E85 och bensin. Nu inför Statoil även Etanol E85 Vinter, vilket är svensk standard. Etanol E85 Vinter består av 76,5 procent bioetanol, 21 procent 95-oktanig bensin och återstoden, 2,5 procent, utgörs av denatureringsmedel. Innehållet av bensin är nödvändigt för att FFV-bilarna ska få tillräckligt goda kallstartsegenskaper.

Etanol är ett förnybart drivmedel som framställs ur bland annat spannmål. Att ersätta bensin med etanol leder till väsentligt lägre utsläpp av växthusgasen koldioxid.

Läs mer om såväl förnybara som fossila drivmedel i rapporten ”Vad har vi i tankarna? Statoils drivmedelsrapport, november 2006” på www.statoil.se


För ytterligare information, kontakta:

Helena Fornstedt, informationsdirektör Statoil:
08-429 61 32, 070-429 61 32, shep@statoil.com

Nicholas Källsäter, drivmedelsansvarig Statoil:
08-429 66 48, 070-429 66 48, snks@statoil.com


Svenska Statoil AB är ett av Sveriges ledande energibolag med fokus på klimatfrågan. Verksamheten består av försäljning och distribution av bensin, biogas, diesel, E85, eldningsolja, el, energilösningar, gasol, flygbränsle, smörjolja och pellets till företag och privatpersoner. I verksamheten ingår även cirka 600 bensinstationer som bland annat erbjuder snabbmat, bil- och fritidsprodukter, livsmedel, biluthyrning och biltvätt. Under 2005 hade Svenska Statoil, inkl Statoil Detaljhandel AB, en omsättning på 40 miljarder kronor och i medeltal 1 557 anställda. För mer information om Svenska Statoil, se www.statoil.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy