Skip to main content

Stora skillnader i trafikolyckor i kommunerna

Pressmeddelande   •   Jul 15, 2013 08:15 CEST

Risken att skadas eller dödas på de kommunala vägarna är tre gånger högre i Västerås än i Uppsala. I Malmö är risken mer än dubbelt så stor som i Göteborg. Det visar Statoils och NTF:s trafikskadeindex 2013 som presenteras i dag. Indexet mäter antalet skadade och dödade i förhållande till antalet kommuninvånare. Särskilt viktigt för att minska antalet olyckor är att hastighetsgränserna följs.

 – Det är naturligt att kommuner med lite trafik har få olyckor i förhållande till folkmängden. Men att skillnaderna är så stora mellan våra större städer är uppseendeväckande. Det visar att många kommuner kan göra mycket mer för att öka trafiksäkerheten, säger Rickard Cosini, kommunikationsansvarig på Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande, NTF.

Under 2012 skadades eller dödades 23 034 personer på vägar som kommunerna i Sverige är ansvariga för. Lägst antal olyckor ser vi i de minsta kommunerna. I 23 kommuner registrerades inte en enda trafikskada under 2012. De två största av dessa var Orust och Tjörn.

– Vi bilister har också ett ansvar för att minska olyckorna genom att hålla nere hastigheten. Dessutom är det viktigt för trafiksäkerheten att ta en paus längs vägen. Ny forskning visar att för chaufförer som dricker kaffe är risken att krocka 63 procent mindre, säger Anders Huss, kommunikationsdirektör på Statoil.

Storstadskommunerna återfinns långt ned på rankinglistan. Bästa kommun med mer än 100 000 innevånare är Uppsala på plats 122, med 107 skadade på 100 000 innevånare. Grannstaden Västerås återfinns på plats 264 med hela 305 skadade eller dödade på 100 000 innevånare. Det är nästan tre gånger så många som Uppsala.

Göteborg ligger på plats 235 med 246 skadade eller dödade per 100 000 innevånare. Stockholm på plats 281 med 391 skadade eller dödade och Malmö ligger allra sist på rankinglistan med hela 660 dödade eller skadade per 100 000 innevånare.

– Kommunerna kan öka hastighetsefterlevnaden, exempelvis genom fysiska åtgärder som cirkulationsplatser och gupp. Det är också viktigt att anpassa hastighetsgränserna till vägarnas standard. Då kommer fler att hålla hastigheten frivilligt, säger Rickard Cosini.

Hela trafikskadeindexet med alla kommuners placeringar kan du läsa här.

Olyckstatistiken bygger på polis- och sjukhusrapporterad data ur den nationella olycksdatabasen STRADA som administreras av Transportstyrelsen.

För mer information, kontakta:
Rickard Cosini, kommunikationsansvarig NTF, 08-705 59 03, 070-819 01 50, rickard.cosini@ntf.se
Anders Huss, kommunikationsdirektör Statoil, 070-592 38 82, sahu@statoilfuelretail.com

Fem saker som kommunen kan göra för att minska olyckorna på vägarna:
1. Öka hastighetsefterlevnaden genom fysiska åtgärder som gupp och cirkulationsplatser, vilket tvingar trafiken att hålla en låg fart.
2. Justera hastighetsgränser, så att de är anpassade efter gatornas standard och känns logiska för bilisten.
3. Förstärka gatubelysning vid övergångsställen och andra gångpassager, eftersom en stor del av fotgängarolyckorna sker i mörker.
4. Skapa säkra gång-, cykel- och mopedpassager.
5. Arbeta för att öka användningen av cykel- och mopedhjälm.


Statoil Fuel & Retail Sverige AB är ett av Sveriges ledande drivmedelsbolag och ett helägt dotterbolag till Statoil Fuel & Retail AS. I den svenska verksamheten ingår cirka 700 drivmedelsstationer anpassade för både personbilar och tung trafik. Verksamheten består av utveckling, försäljning och distribution av bensin, fordonsgas, diesel, E85, flygbränsle och smörjoljor. Vårt nät av fullservicestationer finns över hela landet och erbjuder, förutom drivmedel, service, kunskap, fräsch och näringsriktig mat på vägen, gott kaffe på nymalda bönor som är ekologiskt och Fairtrade-märkt, biluthyrning, biltvätt och Svanenmärkt spolarvätska på pump. För mer information om Svenska Statoil, se www.statoil.se. Följ oss också på Facebook.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy