Skip to main content

Finansutskottets ledamöter vill minska flygandet

Pressmeddelande   •   Feb 11, 2010 15:35 CET

Stockholm, februari 2010 – Genom att ersätta en av fem resor med videokonferenser kan den norska staten spara drygt 300 miljoner NOK per år. Det visar en norsk statlig utredning från 2009. I Sverige finns ingen motsvarande statistik men en svensk undersökning visar att en övervägande majoritet av de svarande ledamöterna i Finansutskottet anser att en utredning motsvarande den norska bör genomföras även i Sverige. Undersökningen visar vidare att de ledamöter som deltog i undersökningen saknar insikt i hur många flygresor som görs i offentlig förvaltning per år.

Genom att fysiska möten ersätts med videokonferenser kan stora ekonomiska och miljömässiga besparingar göras. Det visar en utredning som genomfördes 2009 på uppdrag av norska Fornyings- og administrationsdepartementet (FAD). Enligt utredningen genomfördes drygt en halv miljon flygresor bland statligt anställda i Norge under 2008, vilket motsvarar en sträcka på 13 000 varv runt jorden och ett koldioxidutsläpp på cirka 73 000 ton CO2.

Utredningen visar att om en av fem resor ersätts med videomöten kan den norska regeringen reducera koldioxidutsläppen med 28 300 ton per år och uppnå en samhällsekonomisk besparing på 326,8 miljoner NOK. Norska myndigheters investering i videokonferensutrustning återbetalade sig redan första året enbart genom insparade resekostnader.

Bland ledamöterna i Sveriges riksdags Finansutskott är det endast en av de svarande som känner till den norska utredningen. Det visar en undersökning som gjorts på uppdrag av Tandberg. En dryg tredjedel av de svarande tycker att frågan om miljömässiga och ekonomiska besparingar genom minskat resande inte alls diskuteras i riksdagen. Vidare visar Tandbergs undersökning att ingen av de svarande riksdagsledamöterna har någon uppfattning om hur många flygresor som görs per år inom den offentliga förvaltningen i Sverige. Siffran i Norge uppgick till 532 600 enkelresor med flyg under 2008.

Hela 57 procent av de svarande svenska ledamöterna är positiva till att tillsätta en utredning motsvarande den norska i Sverige. En tydlig majoritet, 63 procent, av de svarande anser vidare att offentlig förvaltning i Sverige borde uppmanas att investera i videokonferenslösningar i syfte att minska resandet om en svensk utredning gav ett resultat motsvarande den norska.

Om Tandbergs undersökning:
På uppdrag av Tandberg genomfördes under januari och februari 2010 en telefonundersökning bland Finansutskottets ledamöter. Sammanlagt 22 ledamöter deltog i undersökningen.

Om den norska regeringens utredning:
På uppdrag av norska Fornyings- og administrationsdepartementet (FAD) har Econ Pöyry AS utrett statens användande av videokonferenser. Rapporten avslutades i december 2008, med en uppdatering i augusti 2009.

För mer information vänligen kontakta:
Andrés Portillo, Sverigechef 

Telefon: 070-105 4000
andres.portillo@tandberg.com

Katarina Wildenstam, Marknadschef
Telefon: 070-868 0678
katarina.wildenstam@tandberg.com

Åsa Söderén, Hill & Knowlton
Telefon: 08-402 89 40
asa.soderen@hillandknowlton.com

Om TANDBERG:
TANDBERG är den ledande globala leverantören av produkter och tjänster för telepresence, HD-videokommunikation och mobil video, med huvudkontor i New York och Oslo. TANDBERG utvecklar och tillverkar system och programvara för överföring av video, röst och data och finns i fler än 90 länder. TANDBERG är noterat på Oslobörsen (TAA.OL). För mer information, besök www.tandbergsweden.se


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy