Skip to main content

Förenklad molnutveckling med jclouds

Pressmeddelande   •   Nov 23, 2011 10:55 CET

“Jag ska göra molnet lika lätt och åtkomligt som mobilnäten.”
                                                                 Adrian Cole, skapare av jclouds.

Adrian Cole kommer till Stockholm och han visar bland annat hur applikationer kan implementeras i molnet på nolltid!

Tidsfaktorn allt viktigare vid lansering av tjänster i molnet

Mjukvara är allt ofta den bärande delen i att göra affärer och därmed blir också time-to-market allt viktigare. Att lansera tjänster via molnet har i grunden förändrat hur vi driftsätter tjänster och lagrar data. Tack vare automatisering av många processer går det snabbt och lätt att driftsätta ett flertal servrar bakom en lastbalanserare med full kontroll över val av både olika operativsystem och olika hårdvaror (provisionering). Dagens nivå av automatisering gör att det på bara några minuter går att driftsätta en applikation på molnet. 

Stötestenar med API:er och testning

Antalet API:er för molnlagring och provisionering av virtuella maskiner har ökat kraftigt beroende på att antalet leverantörer skjutit i höjden. Det finns ett stort antal API:er som alla har likheter och skillnader och  för både utvecklare och användare av en molntjänst är det många aspekter att bedöma. Vilken leverantör man väljer kan också spela stor roll för hur väl tjänsten passar för användningsområdet.

Ett annat problem har varit att kunna utveckla och testa mjukvara för molnet utan att behöva vara uppkopplad mot det. Via de så kallade stubbade API:erna möjliggör jclouds utveckling helt utan nätverksåtkomst. Stubbade API:er är nedladdningsbara versioner som simulerar verkliga API:er från molntjänsteleverantörer.

Jclouds löser problem

Sammanfattningsvis kan sägas att ramverket jclouds erbjuder ett naturligt sätt att börja utveckla för molnet på Javaplattformen utan att binda sig mot en speciell molnleverantör eller API. Jclouds löser problem relaterade till skillnader mellan olika API:erna vad gäller till exempel felhantering och samtidighet. Dessa hanteras ”under ytan” på ett konsekvent sätt, utan att för den sakens skull gömmas för utvecklaren. Jclouds är ett enkelt och idiomatiskt alternativ för molnutveckling i Java eller Clojure med stöd för över 30 molnleverantörer. Mjukvaran blir också lätt att flytta mellan olika leverantörer då stora delar av koden förblir densamma.   

Djupdykning i molnutveckling

Tillsammans med Adrian Cole och Cloudsoft erbjuder Citerus en spännande djupdykning i molnutveckling. Under tre unika dagar med Adrian visas hur det går till att skriva kod i Java och Clojure som är testbar, skalbar och flyttbar mellan olika molntjänster. Kursen kommer att introducera de viktigaste begreppen inom molnutveckling samt den verktygslåda som en utvecklare behöver för att komma igång. Med sin egen dator följer deltagaren med i kodexempel och skriver egen jclouds-kod under kursens gång.


Kursen går i Stockholm den 8-10 februari 2012.
Länkar:
http://www.citerus.se/jclouds
http://www.jclouds.org
https://github.com/jclouds/jclouds
http://www.cloudsoftcorp.com/

För mer information

Karin Edström, VD Citerus AB

karin.edstrom@citerus.se

0733 225 227

Vi hjälper våra kunder att lyckas med mjukvaruutvecking; antingen genom att utbilda och coacha, införa ett självstyrande ledarskap och ett lättrörligt arbetssätt eller genom att utveckla mjukvara åt dem. Allt för att de ska kunna hålla en hög innovationstakt och skapa smarta lösningar som ökar deras konkurrenskraft. Vi är ledande på Scrum, Java, Domändriven design och många andra metoder och tekniker i framkant. 

www.citerus.se

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy