Skip to main content

Äkta vara accepterat av tillsynsmyndighet

Pressmeddelande   •   Jan 19, 2010 08:00 CET

Uppmärksamheten blev stor när City Gross lanserade märkningen Äkta vara. Den positiva responsen från konsumenter i mejl, insändare, blogginlägg och kommentarer i butik var omfattande samtidigt som försäljningen av varor märkta med Äkta vara ökade.


– Det har varit en omtumlande tid efter lanseringen. Allt från föreningar och skolor till konsumenter och leverantörer hör av sig och vill veta mer om Äkta vara och om hur vi tar vårt ansvar för konsumentupplysning, säger Carola Grahn, projektledare på City Gross för satsningen på Äkta vara.


Parallellt med marknadsframgångarna har Livsmedelsverkets chefsjurist kritiserat märkningen. Miljökontoret i Hässleholm har myndighetsansvaret för tillsynen av bl a Bergendahls huvudkontor i Hässleholm och därmed också för hur de marknadsför produkter i sina City Gross-butiker. Därför har ett antal möten ägt rum, där representanter för miljökontoret och City Gross träffats och diskuterat märkningen.


Dessa möten har förts i en positiv anda och resulterat i att märkningen framöver förändrats i detaljer. Bl a har formuleringen "Mat utan tillsatser", på den hyllvippa som visar var varor med märkningen Äkta vara står, tagits bort.


Samtalen med miljökontoret är nu avslutade och nya hyllvippor och informationsfoldrar finns på plats i City Gross-butikerna. Fokus framöver ligger nu på att göra ännu fler konsumenter uppmärksamma på märkningen och därmed underlätta medvetna val av livsmedel med färre eller inga tillsatser.


– Vi är positiva till att Livsmedelsverket uttalade sig och därmed bidrog till att skapa uppmärksamhet kring märkningen Äkta vara, vilket också resulterat i en tydligare kommunikation kring märkningen, säger Carola Grahn, projektledare på City Gross för satsningen på Äkta vara.


Leverantörerna har ingen kostnad för att få sina varor märkta med Äkta vara. City Gross erlägger en fast avgift per år till den ideella föreningen Äkta vara Sverige som ersättning för deras arbete med att gå igenom varors innehållsdeklarationer och förpackningar och bedöma om de kan märkas med Äkta vara.


För att en produkt ska få märkas med Äkta vara krävs att den uppfyller vissa kriterier. Vilka dessa är, samt en presentation av föreningen, framgår av föreningen Äkta varas webbplats www.aktavara.org.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

För mer information:
Carola Grahn, projektledare BergendahlsGruppen, 0761-14 21 11
Björn Bernhardson, ordförande Äkta vara, 0708-85 97 99
Sven-Inge Svensson, miljöchef, Miljökontoret i Hässleholms kommun, 0709-81 83 33
www.citygross.sewww.aktavara.org
Medieservice: Mikael Lagerwall, 0708-47 21 00 alt mikael.lagerwall@bergendahls.se

BergendahlsGruppen AB är ett detaljhandelsföretag inom dagligvarubranschen. Företaget har 2
500 anställda och omsätter ca 9 miljarder kronor. Utöver drift av de egna koncepten City Gross
och EKO levererar företaget dagligvaror till ca 240 fristående butiker inom bl a koncepten
Matöppet och Matrebellerna. BergendahlsGruppen är ett dotterbolag till handelshuset
Bergendahl & Son AB, som ägs av familjen Bergendahl-Mylonopoulos i tredje och fjärde
generationen. Under moderbolaget finns utöver BergendahlsGruppen även Bergendahl Home
Deco AB (bl a Bolagret, Granit, Salt&Pepper, DUKA) och Bergendahl Fashion AB (bl a Glitter).

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy