Skip to main content

Bergendahls utvecklar specialvaruhanteringen i Hässleholm

Pressmeddelande   •   Sep 15, 2014 16:03 CEST

Som ett led i ansträngningarna att utveckla logistikhanteringen flyttar Bergendahls lagerhållningen av specialvaror från befintliga lokaler i Höör till nya lokaler i anslutning till huvudlagret i Hässleholm. Därmed kommer större volymer att kunna hanteras på mindre ytor till lägre kostnad, med kortare ledtider och ökad servicegrad som följd. Samtliga elva anställda i Höör erbjuds anställning i närbelägna Hässleholm inom ramen för det nya upplägget.

Sedan Mikael Bergendahl 1922 startade agenturverksamhet i Hässleholm har företaget haft sin bas på orten. En kraftfull satsning på att utveckla logistikhanteringen utökar närvaron ytterligare. I den ingår sedan tidigare uppförandet av ett av landets högsta lagerbyggnader för robothantering av främst dagligvaror, en satsning som driftsätts i vinter.

Nu tar man nästa steg genom att flytta lagerhanteringen av specialvaror från Höör till befintliga lagerlokaler i en grannfastighet till Bergendahls befintliga lagerlokaler för logistik och staber i Hässleholm.

– Genom att samla mer av godshanteringen i Hässleholm blir vi effektivare och kan korta ledtiderna, vilket i en förlängning skapar kundnytta som ger oss fler och mer nöjda kunder, säger Joakim Åstrand, t f logistikchef på Bergendahls Food.

Ytterligare en anledning att hantera mer av godshanteringen genom logistiknavet i Hässleholm är att där finns en befintlig järnvägsanslutningen till Bergendahls fastighet, vilken efter en uppgradering skulle kunna göra det möjligt att frakta en större andel av de specialvaror som importeras över bl a Göteborg med miljövänlig järnväg till Hässleholm.

De nya lokalerna inrymde tidigare Finndomo, men står för närvarande outhyrda. Bergendahls hyr in sig på 10 000 kvm av lokalens totalt 27 000 kvm, med option på en lika stor yta. Lokalerna börjar tas i drift vid årsskiftet, efter att bl a golvet renoverats och utemiljön anpassats med nya porthus. Hela flytten av lagerverksamheten från Höör till Hässleholm beräknas vara genomförd i maj nästa år.

Bergendahls startade 1922 och är idag ett av landets största svenskägda familjeföretag och det 97:e största (enl Veckans Affärer). Koncernen äger och driver genom Bergendahls Food de 37 City Gross-butikerna, landets fjärde största dagligvarukedja. City Gross framgångsformel bygger på att skapa kundnytta genom att underlätta medvetna val av bl a svenskt kött, butiksbakat bröd, hållbar fisk, närproducerad frukt och grönt samt varor med få eller inga tillsatser.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Mer information

Joakim Åstrand, t f logistikchef på Bergendahls Food, 0706-60 34 68


Bergendahls startades 1922 och ägs idag av familjen Bergendahl i tredje och fjärde generationen. Bergendahl & Son AB (kortnamnet är Bergendahls med genitiv-s) driver parti- och detaljhandel i Norden och Polen genom Bergendahl Food AB (City Gross, M.A.T., Hyllinge Cash, EKO, Den svenska matrebellen, Matöppet), Glitter och Granit.

Bifogade filer

Word-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy