Skip to main content

City Gross kritiskt till PRO:s matprisundersökning

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2017 09:51 CET

City Gross är positivt till all form av seriös konsumentupplysning, men stämmer in i kören av kritiska röster mot PRO:s matprisundersökning som upprepas år efter år. Eftersom risken för felaktigheter i undersökningen visat sig vara stor väljer City Gross och flera andra stora dagligvarukedjor sedan flera år att ej medverka.

På City Gross har man sedan fem år valt att ej underteckna de protokoll varje butik får i samband med att PRO genomför sin undersökning. Detta trots att City Gross Borås 2011, det sista år man medverkade, var den butik som hade lägst pris av samtliga i PRO:s undersökning.

Anledningen till att man på City Gross tar avstånd från undersökningen är att antalet undersökta varor är för få för att ge en rättvisande bild, samt att den endast genomförs en gång per år. Priserna inom dagligvaruhan­deln förändras dagligen och trovärdiga matprisundersökningar förutsätter därmed genomsnitt av återkommande mätningar för att vara rättvisa.

Andra mycket viktiga anledningar till att man valt att ej delta är risken för felaktigheter. Det är vanligt att protokollen innehåller fel p g a att de som genomfört undersökningen i en butik valt varor som ej är jämförbara eller utgått från fel pris. Ett annat exempel på en grav felaktighet var att när undersökningen för 2015 presenterades angav PRO felaktigt vilken butik som var billigast. Felet upptäcktes ej av PRO, utan av butiken själv som kontaktade organisationen. Tidigare har dessutom oegentligheter konstaterats genom prissänkningar på varor som undersökningen omfattade under den tid den genomfördes.

– Vi framförde för några år sedan direkt i möte med PRO att deras matprisunder­sökning genomförs på ett sätt som gör att den inte är trovärdig och hur de skulle kunna göra för att förbättra den. Det är tacksamt för medier att sprida vad som synes vara vederhäftig information om var man handlar mat billigast, men det gagnar varken svensken i gemen eller priskänsliga pensionärer att PRO år efter år agerar på ett sätt som riskerar att skapa en felaktig bild av prisbilden inom svensk dagligvaruhandel, säger Mikael Lagerwall, informationsansvarig på Bergendahls.

På City Gross har man förståelse för det stora allmänintresset för matprisundersök­ningar och att de därmed får stort genomslag i media. Just därför anser City Gross att det är mycket viktigt att dessa undersökningar ej är vilseledande.

Bergendahls startades 1922 och ägs idag av familjen Bergendahl Mylonopoulos i tredje och fjärde generationen. Företaget driver parti- och detaljhandel i Norden och Tyskland genom Bergendahls Food (detaljhandel genom City Gross, landets fjärde största och snabbast växande dagligvarukedja med e-handel och 41 butiker, samt EKO, Hyllinge Cash och partihandel till bl a fria handlare inom Den svenska matrebellen och Matöppet), Glitter och Granit. Bergendahls är idag ett av landets fem största svenskägda familjeföretag och det 104:e största (enl Veckans Affärer).

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.