Skip to main content

City Gross vill bidra till minskad förbrukning av plastpåsar

Pressmeddelande   •   Jun 01, 2017 11:00 CEST

Intresset för att minska förbrukning av plastpåsar ökar till följd av en ökande medvetenhet om deras negativa miljöpåverkan. På City Gross försöker man i samarbete med kollegerna i dagligvarubranschen på olika sätt bidra till att användningen av plastpåsar minskar. Dit hör att genom information uppmuntra konsumenterna att använda alternativ till traditionella plastpåsar.

På City Gross menar man att det behövs ett helt nytt sätt att se på plastbärkassen för att minska dess användning och därmed negativa miljökonsekvenser.

– Fler borde se plastbärkassen som en flergångsartikel istället för att den används en gång och därefter lämnas i plastinsamlingen, blir till soppåse eller kastas tom i soporna och bränns. Bäst vore om fler konsumenter använde en flergångskasse i annat material när de handlar, säger Annica Hansson Borg, Miljö- och kvalitetschef på City Gross.

På City Gross arbetar man med information i kombination med att man framöver räknar med att kunna presentera fler nya och miljöeffektiva lösningar inom både det här och andra områden. Redan idag gäller dock bl a att:

- kedjans plastbärkassar till 80 % består av PCR (återanvänd plast).

- man på nya plastbärkassar tipsar om att de bör användas fleragånger innan de återvinns eller slutar som soppåsar.

- man erbjuder flergångskassar som billigare och mer slitstarka miljövänliga alternativ till plastbärkassar.

- man i frukt- och gröntavdelningen i en pilotbutik testar en flergångspåse i tvättbar polyester som alternativ till plastpåsarna på rulle.

Den ökade medvetenheten om plastens negativa miljökonsekvenser har utmynnat i ett EU-direktiv och därefter en nationell förordning som uppmuntrar handelns aktörer att informera konsumenter om plastbärkassars miljöpåverkan och fördelarna med att minska förbrukningen av dem, samt att ge tips om hur man kan minska förbrukningen av plastbärkassar. Inom dagligvaruhandeln arbetar man genom Svensk Dagligvaruhandel tillsammans med Naturvårdsverket och Håll Sverige Rent för att minska antalet plastkassar till 90 påsar per person år 2019 och till 40 påsar år 2025.

Bergendahls startades 1922 och ägs idag av familjen Bergendahl Mylonopoulos i tredje och fjärde generationen. Företaget driver parti- och detaljhandel i Norden och Tyskland genom Bergendahls Food (detaljhandel genom City Gross, landets fjärde största och snabbast växande dagligvarukedja med e-handel och 41 butiker, samt EKO, Hyllinge Cash och partihandel till bl a fria handlare inom Den svenska matrebellen och Matöppet), Glitter och Granit. Bergendahls är idag ett av landets fem största svenskägda familjeföretag och det 104:e största (enl Veckans Affärer).

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy