Skip to main content

Handeln i City fortsätter att utvecklas svagt - men skillnaden mot riket minskar

Nyhet   •   Feb 07, 2017 09:42 CET

Detaljhandeln i Stockholms City fortsätter att tappa marknadsandelar - men skillnaden mot Riket kläder minskar kvartal för kvartal.

Även under det tredje kvartalet 2016 tappade sällanköpsvaruhandeln i City, dock något mindre än kvartalet innan. Det blev minus tre procent och mycket av tappet kan tillskrivas den pågående ombyggnaden och förnyelsen av Gallerian. Övriga City utvecklas ungefär som riket kläder.

Rikets sällanköpsvaruhandel ökade med två procent jämfört med samma kvartal året innan. City fortsätter att utvecklas sämre än riket, men skillnaden minskar kvartal för kvartal.

Samma trend kan även ses inom klädhandeln där skillnaden mellan City och rikets utveckling har minskat från sex till två procentenheter för kvartal tre jämfört med kvartal ett. En orsak är att utvecklingen för riket har mattats av. Rikets kläder minskade under det tredje kvartalet med en procent jämfört med samma kvartal året innan.

Ombyggnationerna påverkar handeln negativt just nu men när arbetet är färdigställt av byggnader och platser kommer flödena och handeln sannolikt påverkas positivt eftersom platsen blir mer attraktiv. En positiv signal redan nu är att flödena på Drottninggatan har ökat i november och december jämfört med föregående år.

Externhandeln i Storstockholm har fortsatt en stark utveckling. Det tredje kvartalet 2016 var lika starkt som det andra, med en uppgång på sex procent, vilket är betydligt bättre än resultaten för både riket och City. Även malmarna har en stabil utveckling, dock inte på samma nivå som externhandeln.

Marcus Henrikson, Senior Marknadsanalytiker City i Samverkan

Källor statistik: City i Samverkan samt SCB.

Fotnot: Med externhandeln i Storstockholm avses 25 större handelsområden utanför Stockholms innerstad i de närmaste tolv kommunerna.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera