Skip to main content

Nyhetsbrev City i Samverkan augusti 2012

Nyhet   •   Aug 31, 2012 15:03 CEST

Lättare att hitta i city

Snart är det dags. På fem trottoarer i city kommer snart fem rejäla hänvisningsskyltar att ställas upp, till glädje för såväl upptäcktslystna förstagångsturister som inbodda stockholmare som vill fördjupa sin citykunskap. Projektet ”Hänvisningsskyltar” fick, efter långa förberedelser, en nystart i november förra året vid City i Samverkans seminarium om ”ett city i världsklass”. Handelskammarens VD Maria Ranka menade då i sitt inledningstal, att det här med ordentliga kartskyltar som visar var man är, ”ja, det borde vara genomfört igår”. Och eftersom igår betyder ganska bråttom, tog Stockholms Visitors Board, SVB – stadens turistbyrå på gammaldags svenska - tag i frågan, satte ihop en arbetsgrupp och lyckades lösa frågan om finansieringen.

Under våren och sommaren har ett stort antal personer från SVB, Trafikkontoret, Polisen, Skönhetsrådet och Stockholm Business Region sammanträtt och gått igenom kartmaterial och informationsbroschyrer för att bestämma vilken information som de nya drygt två meter höga skyltarna skulle innehålla. Det praktiska arbetet liksom skyltdesign har samordnats av City i Samverkan. Som förlaga och inspirationskälla har liknande informationsskyltar från bland annat London använts. När de första skyltarna placerats ut och projektet utvärderats är tanken att förse ett drygt 30-tal platser med informationsskyltar – med detaljerade stadskartor, viktiga telefonnummer och information om närmaste toaletter, hållplatser, besöksmål, kultur, service och shopping.

De första skyltarna kommer att ställas upp vid Cityterminalen, på Drottninggatan vid Sergels Torg och vid Strömbron, vid korsningen Kungsgatan-Hötorget och vid Kungsträdgården.

Flottare Street managers

Lagom till sommaren fick City i Samverkans cityvärdar nydesignade jackor och byxor. Istället för ”cityvärd” står det numera ”Street Manager” på de självlysande uniformerna. Albert Nilsson, som samarbetat med sommarens städande ungdomar och förstärkt våra ordinarie cityvärdars arbete, menar att en ”Street Manager” faktiskt är något mer är bara en person som städar och håller koll på stan:

Vi fungerar alltmer som ambassadörer för Stockholm och hjälper turister till rätta. Uniformerna gör att vi får många frågor om stort och smått, om vad som händer på stan och hur man löser olika praktiska problem. Just nu är det många som är intresserade av upprustningsarbetena kring Sergels Torg, där staden ska riva upp gammal gatubeläggning och reparera uttjänta tätskikt längs Klarabergsgatan och vidare längs Hamngatan. De flesta är väldigt positiva till att området kring torget rustas upp, även om det kan bli lite stökigt i trafiken och svårare att komma fram.

Under sommaren har inte mindre än sex Street Managers och tio städande ungdomar alternerat med att hålla city rent, tryggt och välkomnande. Tillsammans med stadens reguljära städning, som står för den största delen av arbetet, har detta gett ett ovanligt rent och snyggt city under sommarmånaderna.

Matmarknad vid Brunkebergs Torg

En av citys verkliga favoritevenemang är tillbaka nu i början av hösten. Den första till femtonde september intar den internationella matmarknaden scenen mitt i city, men denna gång i ett något annorlunda läge. En del av gångbanan längs Klarabergsgatan och Sergels Torg förvandlas till körbana under hösten, för att göra det möjligt att täta ytskikten längs själva gatan. Och för att ge plats för de gående byggs just nu en provisorisk gångbana som hänger ut över Sergels Torg. Det betyder att Geraud Market denna gång prövar att ställa upp sina marknadsstånd med mat och dryck vid öppningen under Kulturhuset och på det lilla torget bakom Kulturhuset mot Brunkebergs Torg, intill entrén till Sergel Plaza Hotel.

- Vi hoppas och tror att det nya läget ska fungera minst lika bra som längs Klarabergsgatan, säger Per Eriksson, VD i City i Samverkan. Om försöket slår väl ut kan framtida matmarknader och även andra aktiviteter bidra till att göra Brunkebergs Torg till en alltmer använd mötesplats i city. Är det trångt längs en viss gata eller på ett torg, ja då får vi försöka se till att ordna nya platser i city där folklivet kan utvecklas.

Besök gärna också matmarknadens hemsida på facebook: www.facebook.com/GMSLtd

Bättre framkomlighet i city

Ett femtiotal cityaktörer slöt upp vid City i Samverkans första frukostmöte för hösten. Ämnet var Trafik och Infrastruktur i city. Som inledning redovisade Arne Nedstam City i Samverkans mätningar av gångtrafikflöden längs Norrlandsgatan före och efter öppnandet av den nya gallerian MOOD i mars i år. Antalet gångtrafikanter ökade som mest i korsningen Norrlandsgatan – Mäster Samuelsgatan, från 4 000 till knappt 8 000 på fredagar och från 4 200 till hela 9 300 personer på lördagar.

Daniel Firth och Kristofer Tengliden på Trafikkontoret visade därefter med planer och exempel att det finns många platser i city med stor utvecklingspotential. Staden arbetar för bättre framkomlighet och turtäthet för kollektivtrafiken, mer utrymme för gående och cyklister och att flytta gatuparkeringen till garage. Det ger utrymme för att skapa en mer gångtrafikvänlig innerstad, med bibehållen framkomlighet för nyttotrafiken. Utgångspunkten för arbetet är den nya översiktsplanen, Promenadstaden och stadens helt färska framkomlighetsstrategi. Per Ekberg på Stockholms Lokaltrafik och Peter Granström på Trafikkontoret informerade därefter om den konkreta planeringen vad gäller kollektivtrafik i city och den just påbörjade renoveringen av tätskikt längs Hamngatan och Klarabergsgatan.

I den efterföljande diskussionen kommenterade representanter för Handelskammaren och nyttotrafiken stadens arbete för bättre framkomlighet och ett mer effektivt utnyttjande av det begränsade utrymmet på citys gator. Bättre förutsättningar för turistbussar och taxi, fler kollektivkörfält och tydligare lastplatser för leveranser var några av de förslag som nämndes I diskussionen.

För de som inte kunde närvara vid frukostmötet har vi sammanställt de fyra presentationerna till ett PDF-dokument. Det kan laddas ned via vår hemsida: http://www.cityisamverkan.se/seminarium-och-moten/

Information om upprustningen av Sergels Torg finns på denna länk: www.stockholm.se/sergelstorg

Almedalen – i Stockholm?

Under årets Almedalsvecka i Visby deltog representanter för City i Samverkan i ett antal seminarier och debatter. Vid en träff med kollegor från andra stadskärneföreningar, arrangerad av föreningen Svenska Stadskärnor, diskuterades värdet av den sorts informella kontakter mellan tjänstemän, politiker, organisationer och företagare som har blivit något av Almedalsveckan signum. Flera kollegor i andra städer berättade om vikten av att inte bara gå på formella möten. För att verkligen bli framgångsrika i stadsutvecklingsarbetet är det också viktigt att aktörer och företrädare för olika intressen ges tillfälle att diskutera stadens framtid på ett mer allmänt plan. En tanke framfördes: skulle det vara möjligt att arrangera en variant av Almedalen på hemmaplan i Stockholm, en friare form av möte/konferens/sammankomst där en vidare krets av aktörer kunde träffas och kanske hitta gemensamma intressen, kläcka nya idéer och kanske undanröja missuppfattningar om vad andra aktörer och yrkesgrupper tycker och tänker? Förslaget skickas härmed ut till diskussion: vad tror du om att ordna en ”Almedalsdag för Stockholms city”? Tanken skulle vara att bjuda in handlare och fastighetsägare, poliser och städare, tjänstemän och politiker, trafikplanerare och turistbyråer, marknadsförare och ideella organisationer till ett gemensamt ”Citymöte”. Inte en reguljär konferens, snarare en dag för spontana möten och kontaktskapande aktiviteter. Ett förslag är att förlägga detta på Stockholms närmaste skärgårdsö – Fjäderholmarna. Hör av dig till City i Samverkan om du tror att detta är en intressant ide och om du vill bidraga på något sätt. Dock, detta är bara ett förslag, ingenting är bestämt.

Välj taxi med omsorg!

Man brukar ibland säga att det första intrycket av en stad är avgörande för hur en besökare trivs och om han eller hon väljer att komma tillbaka. Under senare år har hotell och turistinformation, polisen och flera kulturinstitutioner tagit emot klagomål från besökare vad gäller taxipriser. Otydlig prisinformation och ibland kraftiga överpriser för resor både från Arlanda och inne i stan, är ingen bra reklam för Stockholm som besöksdestination. Inför sommaren tog därför Stockholm Business Region ett initiativ tillsammans med Svenska Taxiförbundet och Visita, organisationen för svensk besöksnäring. Med hjälp av affischer och informationsblad som delas ut till besökare, på både svenska och engelska, är tanken att förbättra informationen om prissättningen för taxiresor i Stockholm. Informationsbladen, som även delas ut av City i Samverkans cityvärdar, ger besökare råd om att kontrollera priset före resan, vad som gäller vid taxistationer, att alltid begära kvitto liksom hur man kontrollerar fordonets högsta jämförpris genom den gula prisdekal som ska sitta på alla taxibilars utsida. Syftet är undvika obehagliga överraskningar för besökarna och bidra till en väl fungerande taxinäring.

Attitydundersökning i city

Under maj 2012 genomförde City i samverkan en intervjuundersökning med 500 personer bosatta i Stockholms län. Syftet var att få en bild av hur besökarna värderar funktioner, gator och utbud i city – med möjlighet att jämföra och följa utvecklingen från år till år. De intervjuade fick sätta betyg på platser och funktioner och fick även komma med egna förslag till förbättringar. Den kompletta sammanställningen av resultaten skickas ut till City i Samverkans medlemmar, som en medlemsförmån.

De viktigaste förslagen till förbättringar var, med de mest förekommande förslagen först: Mer grönska och planteringar, bättre städning och renhållning, fler fräschare och gratis offentliga toaletter, minskad biltrafik, utökat butiksutbud men inte i form av kedjebutiker, bättre och säkrare utrymme för att cykla, fler bostäder, enklare och billigare att parkera samt ett bredare utbud av restauranger och caféer.

Av intervjuerna framkom också att den personliga servicen liksom öppettiderna i butiker och varuhus upplevdes som bättre än vid föregående mätning 2010. De funktioner som fick lägre betyg än tidigare var parkeringsavgifter och den upplevda tryggheten och säkerhet under dagtid. De allra viktigaste mötesplatserna i city är som tidigare Åhléns entré mot Drottninggatan, Sergels Torg, Hötorget, NK och Konserthuset.

City som helhet har, på en betygsskala mellan 1-4, i år fått högre betyg än 2010, med ett snitt på 3,4. 1 står för mycket dåligt, 4 står för mycket bra.

Kommande seminarium

Avsätt redan nu tid i kalendern för City i Samverkans kommande seminarier.

Den 8 november arrangerar vi, tillsammans med föreningen Svenska Stadskärnor, en heldagskonferens om attraktiva stadskärnor på Nordic Light Hotell. Tiden är 10.00. – 17.00. med ett efterföljande mingel till kl. 18.00. Vi har bland annat bjudit in kollegor från Oslo, Köpenhamn och Helsingfors, för att få en bild av hur de andra nordiska huvudstäderna arbetar med sin stadsmiljö. Program kommer inom kort.

Den 7 december är det dags för årets sista frukostseminarium. Temat blir restauranger - mat och dryck i city. Vad krävs för en blomstrande matkultur i city, hur kan stadsmiljön stödja etablering av framgångsrika restaurangkoncept, vad fungerar bra och vad är det som fattas? Tiden är som vanligt kl. 8.00 på morgonen.

 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.