Skip to main content

Påminnelse - City i Samverkan inbjuder till frukostseminarium med tema Trafik fredagen den 24 augusti 2012.

Nyhet   •   Aug 13, 2012 14:44 CEST

Trafik och infrastruktur i City
Stockholms stad har nyligen presenterat en framkomlighetsstrategi för en attraktiv och levande stad. Grundtanken är att prioritera framkomligheten för stockholmarna – inte enskilda trafikslag. Under våren har staden även tagit fram en vision för citys utveckling, som vägledning för fortsatt utvecklingsarbete.

Mot denna bakgrund inbjuder City i Samverkan till ett frukostseminarium med fokus på trafik och framkomlighet i city. Hur kommer framkomlighetsstrategin att tillämpas i stadskärnan? Vilka effekter får den nya citybanan och spårväg city? Finns det tillräckligt med utrymme för både gående, cyklister, bussar, nyttotrafik och bilar? Behövs det fler gågator, cykelparkeringar, breddade trottoarer? Hur kan citys begränsade gatuutrymme bäst disponeras för att ge plats för både korttidsparkering, taxi, turistbussar, godstransporter, cyklister och gående? Vilka förändringar kommer att ske vad gäller kollektivtrafiken? Hur påverkas verksamheter och trafik av den förestående renoveringen av ytskikt kring Sergels Torg.

 Plats: Stockholm Business Region, Drottninggatan 33

Tid: 8.00 – 10.00

Program

8.00. Mingel och frukostbuffé

8.15 Välkommen.

Redovisning av aktuella mätningar av gångtrafikflöden i city. Arne Nedstam, City i Samverkan.

8.20 Trafik och flöden i city. Framkomlighetsstrategins huvudfrågor och genomförande.

Daniel Firth, trafikplanerare, trafikkontoret.

Stadens framkomlighetsstrategi, en del av genomförandet av stadens översiktsplan. Framkomlighet i city, redovisning av dagens trafiksituation och aktuella frågeställningar.

Per Ekberg, Tf planeringschef, Stockholms Lokaltrafik.

Kollektivtrafik i city, idag och i morgon, redovisning av pågående planering och projekt.

Torgny Hjorth, Trafikkontoret.

Aktuellt projekt: cityspårvägen och ombyggnad och tätning av ytskikt kring Sergels Torg.

9.00. Paus och påtår

9.10. Frågestund. Hur påverkas verksamheter i city av pågående projekt och planering? Företrädare för intresseorganisationer och branschförbund ges tillfälle att kommentera och ställa frågor till panelen. Seminariet avslutas med frågor från publiken.

Anna Wersäll, Stockholms Handelskammare.

Johan Ekman, VD Strömmabuss, ordf i Stockholms läns bussbranschförening.

Ejert Seijboldt, Svenska Taxiförbundet.

Ronnie Mårtensson, Sveriges Åkeriföretag Region ABC.

Ca 10.00. Seminariet avslutas.

Seminariet är kostnadsfritt, men föranmälan krävs.

City i Samverkan kommer att sammanställa ett mer detaljerat referat av dagens diskussion.

Anmälan: senast måndag 20 augusti, till: lotta.hammar@cityisamverkan.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy