Skip to main content

Påminnelse - City i Samverkan Stockholm och Svenska Stadskärnor inbjuder till citykonferens den 8 november 2012

Nyhet   •   Okt 08, 2012 16:32 CEST

Påminnelse - City i Samverkan Stockholm och Svenska Stadskärnor inbjuder till citykonferens den 8 november 2012

STADENS DAG

Välkommen till en heldagskonferens om utveckling av attraktiva stadskärnor i Sverige och  Norden.

Konferensen är avgiftsfri och arrangeras gemensamt av City i Samverkan Stockholm och Svenska Stadskärnor. Begränsat antal deltagare.

Bokning: lotta.hammar@cityisamverkan.se. Ange namn och stad/organisation.

Program

Tid                                      Torsdag 8 november 2012

                                            9.30 – 18.00

Plats                                  Nordic Light Hotel, Stockholm

                                            Vasaplan 7, konferenssal Spectra

Förmiddagens program i regi av Svenska Stadskärnor

9.30. Incheckning och kaffe

10.00. Presentation av organisationen Svenska Stadskärnor - VD Björn Bergman.

10.15. Stadsutveckling ur vårt perspektiv: Vem äger staden och hur vill vi att den ska utvecklas? Några av intressenterna ger sitt perspektiv:

Magnus Kroon - Svensk Handel, Eva Hägglund – SKL, Kerstin Hugne, Boverket, Rudolf Antoni – Fastighetsägarna Sverige, Marlene Hassel – Centrumutvecklares Förening.

11.00. City Management: Hur kan städerna bli mer professionella på att mäta resultat? Kan vi lära av internationella erfarenheter?

Steve Booth – Springboard Research Ltd, Joakim Fröderberg – Futurum Solutions Sweden AB.

11.20. PAUS

11.30. Urbana reflektioner: presenteras av Fredrik Bergström – WSP.

11.45. Svenska Stadskärnors Forskarråd: Ett nytt forskarråd med brett perspektiv på stadsutveckling presenteras av Rudolf Antoni – Fastighetsägarna GFR.

12.00. Guidebok i stadsutveckling: Lansering av en ny referensbok för alla stadsutvecklare, med praktiska tips på hur man skapar en samverkansorganisation som åstadkommer betydande resultat, presenteras av författarna:

Jeanette Berggren – Nora Bostäder (f d VD Svenska Stadskärnor), Tomas Kruth och Rudolf Antoni  – Fastighetsägarna GFR.

12.20. Summering förmiddag – Intro eftermiddag – Björn Bergman och Julian Stubbs.

12.30. LUNCH

Afternoon program organized by City i Samverkan Stockholm

Capitals of Scandinavia

The afternoon session will offer an opportunity to share experiences and working methods in creating successful city centers in the four Nordic Capitals. Except the introductory remark, this session will be in English.

Moderator: Björn Bergman, CEO of the association of Swedish City Centers.

Expert commentator and keynote lecturer: Communications strategist and international marketing consultant, Julian Stubbs, founder of UP There, Everywhere.

13.30. Inledningsanförande: Ulf Perbo, statssekreterare åt civil- och bostadsministern.

Attraktiva stadskärnor - en viktig beståndsdel i en framåtsyftande bostadspolitik. Regeringens arbete för ökat byggande och utveckling.

13.45. City Branding: Julian Stubbs, The value of an attractive city center – the art of branding places and locations, an international overview..

14.15. Copenhagen presentation: The development of the central parts of Copenhagen. Preliminary speaker: Byplanchef Rita Justesen.

14.45. Oslo presentation: Yngvar Hegrenes. “Ultra-modern business and housing areas on former harbor cites – impact on the historic city”. A presentation of Oslos development and the organization of Levende Oslo- Oslo Alive!

15.15 COFFEE BREAK

15.30. Helsinki presentation: Marko Härkönen and Sanna Lahti, Helsinki City Planning Department, Town Planning Division / City Center Project. “LIVING HARBOUR IN LIVING CITY - developing Helsinki South Harbour as a part of the City Center”.

16.00. Stockholm Presentation. Olle Zetterberg and Tomas A Andersson Stockholm Business Region. A world class city center. Stockholms strategy and vision for the improvement of the urban core.

16.30. Comments from the Stockholm horizon – moderated discussion on urban politics and city development. What have we learnt, what are the future challenges? Julian Stubbs and the representatives from the Nordic capitals. Opening of discussion by specially invited gest speakers:

Regina Kevius, city planning commissioner (M), Stockholm, Thomas Rudin, opposition Mayor (S), Stockholm, Dag Klerfeldt, real estate and financial expert, Capnova, London.

17.00. – 18.00. Mingle session.


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy