Skip to main content

Referat frukostseminarium 21 februrari politikerdiskussion

Nyhet   •   Feb 24, 2014 15:46 CET

Politisk enighet om krafttag för City

Det var fullsatt i ljusgården på Stockholm Business Arena vid City i Samverkans frukostseminarium den 21 februari, när företrädare för de sju stadshuspartierna gav sin syn på förverkligandet av Cityvisionen. Handelskammarens VD Maria Rankka inledde med att snabbt gå igenom målen för ett City i världsklass och undrade när Stockholmarna (som enligt en undersökning helst vill att City ska kännas som New York…) får se hänvisningsskyltar med kartor på både svenska, engelska och kinesiska. Några korta (kraftigt komprimerade) citat ur den livliga diskussionen:

Ulla Hamilton, Trafik- och Arbetsmarknadsborgarråd, (M):

- Det går inte att bara ”ta bort alla bilar i stan”. Hälften av trafiken på Sveavägen är leveranser till verksamheter. Därför genomför vi ett projekt för smartare varutransporter i City. Framåt ska finansieringen bli tydligare, vi får inte bara vara bra på att prata. Jag vet att det ibland går för trögt i genomförandet. Men det pågår närmast en kulturrevolution i staden. Trafikkontoret utvecklas från en förvaltning med långsiktig planering och fokus på teknik till en serviceorganisation med nya arbetssätt och attityder. Tyvärr bromsar bland annat riksintressen och bullerregler  genomförandet av delar av visionen.

Björn Ljung, ledamot i stadsbyggnadsnämnden, (FP):

- Vi måste återuppbygga den vackra och levande stad som delvis förstördes under Hjalmar Mehrs tid. För det behövs bostäder i City, som ger liv dygnet runt. Maximering av nya ytor för handel och kontor kan inte vara ett mål i sig. Vi måste diskutera hur ”brödet ska bli” inte bara nöja oss med att ”brödet jäser större och större”. Det vore olämpligt att fortsätta utveckla Västra City med samma sorts blåsiga och otrivsamma miljö som vi har fått kring Waterfront och Schibstedts byggnad vid Centralen. Bostäder vid Gallerian!

Ewa Samuelsson, biträdande socialborgarråd (KD):

- Mer bostäder och vackrare gestaltning! Klara Kyrka är t ex en lite bortglömd plats som kunde öppnas upp för fler. Förtäta gärna, även på höjden. Men ibland tycker jag att vi är lite väl ”hårda” mot biltrafiken, det kan bli ödsligt och folktomt på alla dessa gågator. Hellre gator med både bilar och breda trottoarer. Hänvisningsskyltar är viktiga, men tänk även på turister med funktionsnedsättning! Risken med visionen är att man inte ger de som ska genomföra den dels de rätta befogenheterna och dels tillräckligt med pengar för arbetet.

Markus Berensson, biträdande borgarrådssekreterare (C):

- Idag har vi i många fall en ”dassig stadsbild”. Det vittnar om modernismens feltänk i stadsplaneringen. Bara i undantagsfall möts vi, som i New York, av platser som vi ”blir hänförda av”. I väntan på de långsiktiga lösningarna bör staden ändra arbetssätt. Genomför temporära åtgärder istället för perfekta lösningar, använd staden som ett levande laboratorium, öppna upp för ”food trucks” och gatuavstängningar och se hur det blir. Jag efterlyser också tydligare incitament för fastighetsägarnas investeringar. I USA brukar man säga att en offentlig dollar investerad i bättre stadsmiljö ger 10 dollar i intäkt på den privata sidan.

Maria Östberg Svanelind, vice ordf i Exploateringsnämnden (S):

- Det finns en bred politisk enighet om målen för City, det gäller att åtgärda de misstag som begicks tidigare. Det är positivt. Vi vill alla ha ett City med fler bostäder och grönska, som är levande dygnet runt. Men då krävs det också att staden tar sitt ansvar och är med och finansierar olika projekt. Staden måste visa att man vill och kan leda utvecklingen. Istället för tidigare ”smygkontorisering” vill jag se en ”bostadifiering” av City. Men dagens rollfördelning, med ett stadsbyggnads- och ett exploateringskontor som hanterar delvis olika frågor, det ska vi nog inte ändra på.

Daniel Helldén, Oppositionsborgarråd (MP):

- Man känner sig verkligen inte hänförd eller inbjuden när man närmar sig City via till exempel Vasabron, det har Markus Berensson helt rätt i. Vi måste flytta bort bilarna från stadskärnan och bygga bort de barriärer som finns idag. För det behövs dock konkreta aktiviteter och projekt: ett eller flera bra cykelgarage i City måste till om vi ska kunna byta från bil till cykel. Staden måste också ta på sig en ledarroll för ett mer levande City, eftersom staden själv med sin tidigare planering skapat många av problemen. Mer bostäder – men inte genom sämre bullerregler. Minska bullret istället, gå till källan med problemen!

Maria Hannäs, ledamot i stadsbyggnadsnämnden (V):

- Det räcker inte med att bara säga ”mer bostäder i City”. Vi måste se till att det blir gjort också! Vissa gator, som Vasagatan, skulle både kunna få bredare trottoarer och ett skifte från kontor till bostäder. City idag är verkligen inte bra för barn. Om vi gör staden mer barnvänlig med mindre trafik banar vi också väg för mer bostäder. Jag skulle önska fler konkreta projekt som visar vägen. En upprustning av Tegelbacken-Järnvägsparken skulle kunna betyda mycket, att man visar vägen genom verkliga förbättringar. Och lägger pengar för detta, från stadens sida.


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera