Skip to main content

Avtal om yrkesintroduktion inom industrisektorn

Blogginlägg   •   Nov 24, 2010 16:43 CET

IF Metall har träffat avtal om Yrkesintroduktion med Teknikarbetsgivarna, Industri- och Kemigruppen, Stål och Metall Arbetsgivareförbundet, SVEMEK och Gruvornas Arbetsgivareförbund. Syftet är att bereda fler ungdomar arbete. Civilekonomerna har erfarenhet av att träffa avtal riktade till unga akademiker.

Under introduktionen tillämpas månadslön, som inte får understiga 75 procent av riksavtalets lägsta lön.

Frågan är lägstlöner i avtalen tillhör det som liberala tankesmedjor och arbetsgivarorganisationer är mycket emot. Ständigt förs det fram att fackens vilja till lägstlöner hindrar inträdet på arbetsmarknaden för de unga.

Nu ser arbetsmarknaden olika ut och de fackliga organisationerna är, som jag skrev om igår, också olika. Det kan vara bra att passa på tillfället att berätta att Civilekonomerna och akademikerförbunden i övrigt inte har några regler om lägstlöner för våra medlemmar. Istället har vi rekommendationer eftersom ingångslön är beroende av konjunktur, arbetsuppgifternas art, bransch mm. Vår strävan är att ge medlemmarna en personlig service där löneyrkandet passar in för just dem.

Vi har även varit med om att skapa ett försök till introduktion för nyexaminerade akademiker. Akademikerförbunden och Almega slöt ett sådant avtal under den förra lågkonjunkturen. Unga akademiker skulle erbjudas praktik och de yngre skulle också få lägre löner än ingångslönerna. Det var som gjutet: Arbetsgivarna klagar på de höga lönerna för nyexade och att de inte är direkt användbara när de kommer från utbildningen. Här gavs möjlighet att till lägre löner lära upp och lära känna attraktiv arbetskraft.

Det blev tyvärr inga arbetstillfällen av detta försök. Det visar, tycker jag, att retorikens enkla förklaringar inte alltid överlistar verklighetens mer multivariata sanningar.

Men låt oss hoppas att det nu tecknade avtalet lyckas bättre i sitt uppsåt.

Läs mer och kommentera artikeln på Civilekonombloggen

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera