Skip to main content

Partipolitiskt obundenhet - en nyckelfråga

Blogginlägg   •   Nov 23, 2010 16:19 CET

Civilekonomerna är partipolitiskt oberoende. Det innebär att vi inte är kopplade till något visst politiskt parti utan står fria att påverka alla partier och samverka där vi finner gehör för våra åsikter. Tyvärr är bilden många gånger bland allmänheten att alla fackförbund är kopplade till ett visst politiskt parti.

För Civilekonomerna är det naturligt att inte vara en organiserad del av ett polititiskt parti. Förutom att det ökar våra möjligheter att vinna gehör för förbundets åsikter när vi fritt och på lika villkor kan arbeta med våra frågor gentemot politiker, så ökar det också vår trovärdighet i deras ögon. Det är förståeligt  att man sluter sina öron om man uppvaktas av ett annat partis förlängda arm. För oss är det en självklarhet att inte begränsa våra möjligheter att påverka beslutsfattarna i politiken.

I vår vardag möter vi tyvärr ofta uppfattningen att alla fackliga organisationer är en del av socialdemokratin. Det är, i de fallen, en omständighet som försvårar vår kommunikation och ofta hindrar en rekrytering.

Alla organisationer beslutar naturligtvis själva över sin inriktning. Bekymret uppstår när denna inriktning också blir en etikett för oss andra som försvårar vårt arbete med att öka den fackliga anslutningen.

Tiden bör nu vara inne för att alla förbund är partipolitiskt oberoende och därmed legitima företrädare för sina medlemmars behov inför alla politiska partier.

Läs och kommentera gärna på Civilekonombloggen

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera