Skip to main content

Revisionsbranschen - nu granskas granskarna

Blogginlägg   •   Nov 05, 2010 12:58 CET

Revisionsbranschen har satts under granskning i en serie artiklar i SvD. Idag uppmärksammas arbetsförhållandena i branschen och Civilekonomernas ombudsman Maria Andrén Bergström intervjuas.

Det är bra med en granskning av revisionsbranschen. Revisorerna är oerhört viktiga i all verksamhet både för granskning av att lagar och regler följs. De har också en uppgift i att sätta tummen på den etik som råder. Men länge har ingen granskat granskarna.

Den situationen är nu förändrad. Inte minst har finanskrisen och särskilt olika affärer, som t.ex. HQ-bank, också lett till debatt om hur revisorerna agerat och med vems bästa för ögonen.

Kritik mot branschen håller på att bli legio, det har uppstått en politisk diskussion som är behövlig. Det kan också gå att knipa politiska poäng för den som vill.

Granskningen som nu sker är viktig. Är det som skett undantag? Eller är det som skett tecken på en förändrad mentalitet och ny kultur bland revisionsföretagen, särskilt de fyra stora?

Alltför sällan uppmärksammas arbetsvillkoren i branschen. Därför är det bra att SvD publicerar artikeln om att unga får slita för drömjobb. Till branschens fördelar hör att det är intressanta arbeten, utvecklande, kan vara en språngbräda i karriären och ge renommé. Baksidan är det som beskrivs i artikeln: långa arbetsdagar utan att ersättningen står i proportion till insatsen. Under de första åren är lönerna låga, det är efter ett antal når när man "godkänts" som de lukrativa uppdragen kan trilla in. Det råder också en tystnadens kultur - man kritiserar inte utan slutar eller får hjälp att sluta. Jag tycker att PWC:s VD som citeras i artikeln egentligen säger just det när han säger: Vi måste ta hand om våra yngre medarbetare. Vi vill ju behålla dem.

Det är naturligtvis det synsättet som Civilekonomerna vill ska genomsyra branschen. Dessutom kommer det att bli nödvändigt. Inom kort har vi en arbetskraftsbrist och då måste inställningen ändras. Det kommer inte att gynna företagen att krama ur de unga medarbetarna all kraft under ett par år. De kommer att behövas längre tid än så.

Låt granskningen leda till en behövlig omprövning!

/Benny Johansson, Förbundsdirektör Civilekonomerna

www.civilekonombloggen.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy