Skip to main content

Statens fack och arbetsgivare bäddar för högre pensioner

Blogginlägg   •   Nov 18, 2010 10:50 CET

När individer går samman går det att förena individens valmöjligheter med fördelar av gemensam upphandling. Nu är det förvaltningsavgifterna i den kollektivavtalade statliga tjänstepensionen som sänks. Det ger mer pension. Tidigare har de privatanställda tjänstemännen i PTK lyckats förhandla ner avgifterna.

Sänkta avgifter ger mer pengar i plånboken på sikt. En nyanställd 25-årig akademiker kan få upp emot 17% högre pension som följd av förändringen. Det är de fackliga organisationerna och arbetsgivarverket som förhandlat fram de sänkta avgifterna.

Totalt finns 22 valbara bolag för den statligt anställde, som tillsammans erbjuder cirka 290 olika sparalternativ i form av traditionell livförsäkring och fondförsäkring. Så valmöjligheterna är många. De framgår på www.spv.se.

Det är viktigt för Saco-S, som är den förhandlingsorganisation på den statliga sektorn som Civilekonomerna tillhör, att stärka den enskildes möjligheter att påverka sin egen situation och att göra egna val.

Kommentera artikeln på Civilekonombloggen!

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera