Skip to main content

Avtal inom Kommunikation klart!

Pressmeddelande   •   Nov 25, 2010 09:59 CET

Årets avtalsförhandlingar har varit ovanligt komplicerade. Avtalet tecknades utan medling vilket bådar för att parterna kommer att vårda efterlevnaden av avtalet i positiv anda.

Sveriges Ingenjörer, Jusek, SRAT och Civilekonomernas avtal med Almega Tjänsteföretagen bransch Kommunikation är ett löneökningsavtal med en avtalsperiod på 20 månader med två revisionstillfällen.

Lön

Löneavtalet är ett uttalat löneökningsavtal som fokuserar på individens prestationer och företagets förutsättningar. Datum för lönerevision är 1 december 2010 och 2011.

Föräldralön

Föräldralönen utökas från två till fyra 30-dagarsperioder för den som varit anställd i minst tre år.

Kompetensutveckling

Till löneavtalet finns ett kompetensutvecklingsavtal kopplat.

Avtalsperiod Löne- och villkorsavtalet gäller den 1 oktober 2010– 31 maj 2012.

För mer information: Love Lind, Ombudsman Civilekonomerna, 08-783 2750 vxl,

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera