Skip to main content

Branscherna med bäst och sämst ingångslön

Pressmeddelande   •   Jan 31, 2017 14:37 CET

Ingångslönen för civilekonomer är nu uppe i 27 000 kronor. Det visar färsk lönestatistik från Civilekonomerna. Men skillnaderna är stora beroende på bransch.

Civilekonomernas årliga löneenkät bland sina medlemmar visar att ingångslönen ligger på 27 000 kronor för dem som tog examen 2016. Men startlönerna kan skilja sig stort mellan olika branscher. I gruppen med sämst ingångslöner sticker särskilt bemanning, revision och bank ut. Här börjar ekonomer med löner under 26 000 kronor i månaden. I topp hamnar industri där ekonomer startar med 30 000 kronor.

Att några branscher sticker ut med lägre löner kan ha olika förklaringar enligt Civilekonomernas löneexpert Sören Lundgren. Inom exempelvis bemanning är löneläget för ekonomer generellt lägre vilket även sätter sina spår på ingångslönerna. Att revision och bank är populära bland unga ekonomer och konkurrensen om jobben därför stor kan vara en förklaring till att ingångslönerna hålls nere i just dessa branscher. Företagen får ändå tillräckligt med sökanden.

– Visst påverkar utbud och efterfrågan. Att ingångslönerna inte omfattas av den årliga lönerevisionen spelar förstås också roll. Istället för att följa avtalsrörelsen blir utfallet lite mer slentrianmässigt, säger Sören Lundgren.

För att lönerna i starten på karriären bättre ska följa den allmänna löneutvecklingen anpassar Civilekonomerna löpande ingångslönen som rekommenderas till medlemmarna. I dagarna höjdes nivån från 27 000 till 28 000 kronor.

– Rätt nivå på ingångslönen har stor betydelse. När du senare klättrar inom ett företag är alltid befintlig lön utgångspunkten för lönehöjningen. 1 000 kronor mer eller mindre i lön kan på sikt göra stor skillnad på lönekontot och inte minst den framtida pensionen.

Ingångslöner (median) i olika branscher:

Industri: 30 000 kr

Tjänsteföretag: 29 774 kr

IT: 29 750 kr

Handel: 28 125 kr

Revision: 25 900 kr

Bank: 25 537 kr

Bemanning: 25 000 kr

För mer information:

Sören Lundgren, lönestatistikansvarig Civilekonomerna, 070-783 26 81

soren.lundgren@civilekonomerna.se

Torbjörn Askman, kommunikationsansvarig Civilekonomerna, 070-266 27 69

torbjorn.askman@civilekonomerna.se

Civilekonomerna är ett fackförbund och en intresseorganisation för akademiskt utbildade ekonomer. Med 44 000 medlemmar är vi Sveriges största nätverk för ekonomer och den självklara partnern genom hela karriären. Vi arbetar för att stärka våra medlemmar i viktiga frågor som lön, balans i livet, kompetensutveckling och jämställdhet. Ingen kan ekonomer som vi.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy