Skip to main content

Civilekonomerna kräver krafttag mot trakasserier

Pressmeddelande   •   Jan 16, 2018 08:18 CET

Jaime Aleite, ansvarig för jämställdhets- och mångfaldsfrågor på Civilekonomerna

Pressmeddelande: Fackförbundet Civilekonomerna reagerar med bestörtning på rapporter om sexuella trakasserier inom finans-, bank- och försäkringsbranschen. – Vad som framkommit är helt oacceptabelt. Nu krävs det krafttag från arbetsgivarna och facken, säger Jaime Aleite, ansvarig för jämställdhets- och mångfaldsfrågor på Civilekonomerna.

I spåren av #metoo-kampanjen har yrkesgrupper och branscher avlöst varandra med rapporter om sexuella trakasserier ute på arbetsplatserna. Senast i raden är finans-, bank- och försäkringsbranschen där 300 kvinnor gått ut med uppropet #inteminskuld #påvåravillkor.

– Många av våra medlemmar arbetar i de aktuella branscherna och vi uppmanar alla som drabbats att höra av sig till våra lokala fackliga representanter eller till våra ombudsmän centralt, säger Jaime Aleite, ansvarig för jämställdhets- och mångfaldsfrågor samt ombudsman på Civilekonomerna.

Anmälningar om sexuella trakasserier till förbundets medlemsjour har hittills varit få. Men det aktuella rapporterna tyder på ett stort mörkertal menar Jaime Aleite.

– Ett fall är ett fall för mycket. Arbetsgivarsidan har långtgående lagstadgade skyldigheter att ingripa mot sexuella trakasserier och nu krävs kraftfulla åtgärder för att få bukt med problemet. Även vi fackliga organisationer måste bli bättre på att sprida kunskap om jämställdhet, trakasserier och kränkande särbehandling.  

Förutom möjligheten att få stöd av en ombudsman direkt, chefsutbildningar och information har förbundet tagit fram en första-hjälpen lista med 5 tips för medlemmar som drabbats av sexuella trakasserier:

Om du blivit utsatt

1. Säg ifrån
Att säga ifrån på ett otvetydigt sätt leder förhoppningsvis till att vederbörande förstår och kommer till insikt att agerandet är oacceptabelt. Vid en eventuell rättslig prövning kommer dina klargöranden och avståndstaganden vara till din fördel.

2. Skriv ner dina upplevelser
Skriv ned tid, plats och eventuella vittnen. Det kan hjälpa dig vid en utredning. Finns det sms, bilder och/eller e-post så är det bra om det också sparas. Det ger din berättelse än ännu större tyngd och trovärdighet men underlättar också utredningen.

3. Informera arbetsgivaren och facket
Berätta för en chef, någon på HR-avdelningen och/eller ett fackligt ombud. Arbetsgivaren är skyldig att skyndsamt utreda och vidta åtgärder. Åtgärder kan vara ett tillrättavisande samtal, en varning, omplacering, avsked och/eller en polisanmälan.

4. Rätt till information
Arbetsgivaren ska värna om dina rättigheter och din integritet. När du har informerat arbetsgivaren är det därför viktigt att få närmare information om processen. Exempel är vad som kommer att hända, vem som utreder och hur utredningen kommer att presenteras.

5. Kräv stöd
Du kan kräva att få olika former av stöd under utredningen och för tiden därefter, för att underlätta återgången till ett normalt arbetsliv. Här bör arbetsgivaren, företagshälsovården, skyddsombud eller facket lokalt på olika sätt kunna stödja dig under resans gång.

För mer information:

Jaime Aleite, ansvarig för jämställdhets- och mångfaldsfrågor och ombudsman, 070-627 88 55, jaime.aleite@civilekonomerna.se

Torbjörn Askman, kommunikationsansvarig Civilekonomerna,
070-266 27 69, torbjorn.askman@civilekonomerna.se

Civilekonomerna är ett fackförbund och en intresseorganisation för akademiskt utbildade ekonomer. Med 44 000 medlemmar är vi Sveriges största nätverk för ekonomer och den självklara partnern genom hela karriären. Vi arbetar för att stärka våra medlemmar i viktiga frågor som lön, balans i livet, kompetensutveckling och jämställdhet. Ingen kan ekonomer som vi.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.