Skip to main content

Sämre karriär för var fjärde föräldraledig ekonom

Pressmeddelande   •   Jun 02, 2013 14:14 CEST

Var fjärde civilekonom upplever att föräldraledigheten påverkat karriären negativt och var femte säger att löneutvecklingen utvecklats sämre i samband med föräldraledigheten. Det är framför allt kvinnorna som upplever den negativa effekten, 33 procent jämfört med 8 procent av männen. Var femte ekonom anger också att de förväntades arbeta under föräldraledigheten visar en undersökning från Civilekonomerna.

- Det här är en vattendelare. En modern och attraktiv arbetsgivare måste ge föräldralediga bra villkor och se föräldraledigheten som kompetensutveckling, säger Mikael Andersson, förhandlingschef Civilekonomerna.

Antalet frågor från medlemmarna i samband med föräldraledighet ökade under slutet av 2011 och Civilekonomerna genomförde därför en undersökning med telefonintervjuer. I undersökningen deltog 493 civilekonomer som var föräldralediga någon period under 2011. Syftet med studien är att undersöka hur Civilekonomernas medlemmar upplever att föräldraledigheten har påverkat deras karriärutveckling. Resultaten presenteras i rapporten Karriär och föräldraledighet. Är det möjligt?

Civilekonomerna har tagit fram råd för chefer och föräldralediga i Föräldraledighet och karriär. En guide för anställda och chefer och ger löpande seminarier om hur man förbereder sin föräldraledighet och återgången till arbetet.

Rapporten är författad av Fanny Hemmingsson, projektledare på Civilekonomerna. Markör Marknad & Kommunikation AB har genomfört telefonintervjuerna för Civilekonomernas räkning.

Hela rapporten och guiden hittar du på Civilekonomerna.se

Civilekonomerna är ett fackförbund och en intresseorganisation för akademiskt utbildade ekonomer. Med 44 000 medlemmar är vi Sveriges största nätverk för ekonomer och den självklara partnern genom hela karriären. Vi arbetar för att stärka våra medlemmar i viktiga frågor som lön, balans i livet, kompetensutveckling och jämställdhet. Ingen kan ekonomer som vi.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy