Skip to main content

COVID-19 och lösviktsprodukter

Pressmeddelande   •   Mar 20, 2020 16:45 CET

Hälsa och säkerhet hos Cloettas konsumenter, medarbetare och affärspartners är av största betydelse för oss.

Mot bakgrund av COVID-19-utbrottets senaste utveckling vill vi ge en uppdatering om de åtgärder företaget har vidtagit samt besvara frågor kring lösviktskoncepten Karamellkungen, Parrots och Cloetta.

Finns det risk att smittas av COVID-19 genom att plocka eller äta lösviktsprodukter från butiksställen?
Enligt den Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) tyder ingenting på att smittan kan spridas via livsmedel. Livsmedelsverket har tidigare uttalat att lösviktsgodis aldrig varit orsaken till någon spridning av virus och bakterier.

Vi har diskuterat situationen med Livsmedelsverket som tydligt meddelat att de inte ser anledning att vidta några specifika åtgärder när det gäller lösviktsprodukternas skopor och ställ, än mindre själva produkterna.

Vad gör Cloetta för att förhindra att COVID-19 sprids i butik?
Strikta hygien- och rengöringsrutiner är av största vikt för oss, inte minst när det gäller hanteringen av lösviktskoncept. Det är redan obligatoriskt för våra butikskonsulenter att använda engångshandskar vid påfyllning av produkterna. De genomför också en grundlig handtvätt inför varje butiksbesök, enligt WHO:s rekommendationer. Våra butikskonsulenter rengör regelbundet alla ställ samt diskar skopor.

Från och med nu kommer butikskonsulenterna även att desinficera alla ytor på butiksställen. De ska också försöka hålla en meters avstånd till andra personer och kommer inte att hälsa genom att ta i hand.

Vad gör Cloetta för att förhindra att COVID-19 sprids bland medarbetarna?
Cloetta har vidtagit försiktighetsåtgärder som att begränsa alla icke-kritiska affärsresor samt infört besöksstopp i alla fabriker för personer som inte är anställda av Cloetta.

Alla Cloettamedarbetare, inklusive butikskonsulenter, som känner sig sjuka ska stanna hemma.

Vi kan inte utesluta att de åtgärder vi har vidtagit för att skydda våra medarbetare kan påverka vår service i butik. Om detta skulle inträffa kommer Cloettas representant att kontakta kunden.

Vi fortsätter att följa utvecklingen noga och kommer att vidta ytterligare åtgärder om det blir nödvändigt.

Mer information
För ytterligare information är du välkommen att kontakta Mattias Jönsson, BU Director Pick & Mix,
via mattias.jonsson@cloetta.se.

Cloetta har en stark position på den svenska konfektyrmarknaden. Vi erbjuder ett brett och varierat sortiment med starka varumärken inom choklad, godis, pastiller och nötter. Våra främsta varumärken är Läkerol, Malaco, Ahlgrens bilar, Kexchoklad, Polly, Karamellkungen, Center, Juleskum, Plopp, Sportlunch och Nutisal. I Sverige har Cloetta ca 650 medarbetare som arbetar på vårt skandinaviska huvudkontor i Malmö, inom försäljningsorganisationen och i våra fabriker i Ljungsbro och i Helsingborg. Cloetta Sverige ingår i Cloetta-koncernen med verksamhet i flera länder. Cloettas B-aktie handlas på Nasdaq Stockholm. 

Välkommen att läsa mer på www.cloetta.se och www.cloetta.com