Skip to main content

9 av 10 vill se screeningprogram för att förhindra stroke

Pressmeddelande   •   Okt 11, 2016 06:43 CEST

Igår presenterade Socialstyrelsen en första remissversion gällande ett nationellt screeningprogram för förmaksflimmer. Socialstyrelsen anser inte att screening för förmaksflimmer i syfte att förebygga stroke skall erbjudas, i motsats till nya Europeiska riktlinjer. En ny SIFO-undersökning från hjärthälsoföretaget Coala Life visar att den första remissversionen får underkänt av svenska folket.

Socialstyrelsen har på uppdrag av regeringen utvärderat om screening för förmaksflimmer kan vara ett effektivt sätt att identifiera personer med förmaksflimmer och ökad risk för hjärninfarkt. I går presenterade Socialstyrelsen en första remissversion med förslag att ett sådant program inte bör införas i Sverige, och att mer forskning behövs. Detta trots att European Society of Cardiology nyligen utfärdat förstärkta rekommendationer för screening och att stroke är den tredje vanligaste dödsorsaken i Sverige.

Socialstyrelsens första remissversion blir tydligt underkänt av svenska folket. Hela 89 procent anger i en ny SIFO-undersökning att de tycker att det ska införas ett nationellt screeningprogram. Programmet har starkast stöd bland kvinnor, 92 procent, och bland de i åldersgruppen 56-79, där 95 procent anser att programmet bör införas.

Bakom SIFO-undersökningen står Coala Life, det svenska bolaget som utvecklat Coala Heart Monitor, en innovation som möjliggör självscreening och analys av hjärtat.

- I Sverige dör fem personer varje dag av en stroke som en konsekvens av förmaksflimmer. Förmaksflimmer är en folksjukdom där var fjärde person över 40 år drabbas någon gång i livet. Med tidig detektion och rätt medicinering hade många aldrig behövt drabbas. Ett nationellt screeningprogram för att hitta flimmer och andra hjärtsjukdomar borde därför vara ett självklart beslut för Sverige, säger Philip Siberg, vd på Coala Life.

SIFO-undersökningen visar vidare att fler än var femte svensk någon gång sökt vård för hjärtrelaterade problem. Bland de som är över 55 år har var tredje sökt hjälp, en verklighet som även gäller var sjunde under 35 år. 28 procent av de tillfrågade uppgav att de har upplevt oregelbunden puls.

- För kvinnor mellan 50 och 69 års ålder minskar risken att dö i bröstcancer med hela 40 procent tack vare det mammografiprogram som finns, men nu väljer alltså Socialstyrelsen att inte stötta ett nationellt initiativ som skulle kunna rädda människor från att drabbas av vår tids tredje vanligaste sjukdom. Det är förvånande, fortsätter Philip Siberg.

Fakta från undersökningen

  • 22 procent har uppsökt vården för misstänkt hjärt- och kärlsjukdom. Bland de som är 56-79 år är det 33 procent. Bland männen är det 27 procent mot 17 procent av kvinnorna
  • 14 procent av de som är 16-34 år har sökt vård för misstänkta hjärtproblem
  • 28 procent har upplevt oregelbunden puls.
  • 89 procent av svenskarna ställer sig positiva till förslaget om ett nationellt screeningprogram för hjärtflimmer

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes i TNS Sifos webbpanel under perioden 20–22 september 2016 på uppdrag av Coala Life. Totalt intervjuades 1120 personer i åldern 16-79 år. Webbpanelen är riksrepresentativt rekryterad utifrån slumpmässiga urval.

För ytterligare information kontakta

Philip Siberg, CEO, +46 70 7906734, philip.siberg@coalalife.com

Titti Lundgren, CMO Coala Life AB, +46 70 835 33 28, titti.lundgren@coalalife.com

Coala Life är ett svenskt medicintekniskt företag inriktat på hjärtdiagnostik och mobil hälsa. Företaget har utvecklat Coala Heart Monitor, en patenterad teknologi och en kommersiell lösning för distansövervakning och självscreening av hjärtljud och EKG. Vi gör det möjligt för alla att följa sitt hjärta.