Skip to main content

Nordisk Konferens – Barn med cochleaimplantat/hörselnedsättning. Är vi redo för nya perspektiv och insikter?

Nyhet   •   Okt 14, 2010 15:21 CEST

I början av oktober deltog 350 personer från Norden i en konferens om barn med hörselnedsättning i Göteborg. Konferensen arrangerades av Barnplantorna, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/CI-kliniken samt forskare från universiteten i Linköping och Lund.

Yrkesverksamma inom området strålade samman med föräldrar för att ta del av det senaste inom forskning avseende barn med hörselnedsättning och kognitiv utveckling, språkutveckling samt social kognition. Dessutom blev alla uppdaterade avseende hörapparatteknologi samt inprogrammering av implantatet hos barn med cochleaimplantat (CI).

Professor Gerry O’Donoghue från Storbritannien öppnade konferensen med att beskriva svindlande tjugo års medicinsk utveckling inom hörselområdet framtill cochleaimplantat en av de största teknologiska landvinningarna i modern tid att återskapa ett sinne.

Svensk forskning inom området står sig väl internationellt och professor Björn Lyxell och docent Birgitta Sahlén presenterade aktuell forskning på gruppen barn med CI och deras kognitiva utveckling samt hur ungdomar med CI samtalar med hörande. Vilka samtalsstrategier använder de för att vara aktiva i en diskussion. Det visar sig att ungdomar med CI ställer fler frågor jämfört med normalhörande för att få bekräftelse på att de har uppfattat rätt. Mycket av forskningen som presenterades kommer att påverka och förändra det pedagogiska arbetet i skolan för barn med hörselnedsättning.

Amy Robbins logoped från USA berörde barn med hörselnedsättning med annat modersmål i hemmet. Frågan handlade om vilket språk föräldrarna ska tala med sitt barn med hörselnedsättning. Det språk de behärskar bäst eller det språk som talas i landet de bor i. Svaret blev övertygande att föräldrar till barn med hörselnedsättning ska interagera med sitt barn medelst ”the language of their heart”. Kan det bli tydligare?!

Flera andra välkända föreläsare som Sue Archbold från Storbritannien nyligen utnämnd PhD bidrog med aktuella tankar och forskningsrön.

Ett antal utställare förevisade allt från hörhjälpmedel till cochleaimplantat och Baha (benförankrade hörhjälpmedel)

Alla deltagare bjöds på måndagkvällen på mingelmiddag med underhållning på Göteborgsoperan. När barnkören sjöng var det uppenbart att konferensen handlade om barn – vår framtid.

Konferensarrangörerna hälsade på återseende hösten 2012.

www.cochlear.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera