Skip to main content

Nedsatt hörsel – det dolda folkhälsoproblemet som kostar samhället miljarder årligen

Pressmeddelande   •   Jan 25, 2017 07:00 CET

I Sverige lever över en miljon människor med olika grader av hörselnedsättning – från mindre hörselproblem till dövhet

Nedsatt hörsel är ett stort folkhälsoproblem i Sverige som dessutom är kopplat till mängder av allvarliga följdsjukdomar och betydande kostnader för samhället. Tack vare forskning och tekniska innovationer finns nu lösningar att tillgå för de tusentals svenskar som är drabbade – om bara fler fick möjlighet att ta del av de hjälpmedel som finns.

I dagarna samlas några av världens ledande experter inom hörselområdet i Stockholm för att belysa behovet av att behandla hörselnedsättning som ett avgörande hälsoproblem i samhället.

Vårens första fågelkvitter, vännernas skratt eller barnbarnets jollrande. Vi människor är sociala varelser och för att leva livet fullt ut och kommunicera med vår omvärld är en fungerande hörsel avgörande. Men hörseln påverkar inte bara vår livskvalitet och vårt välbefinnande, forskning visar att allvarliga hälsorisker är konsekvensen av bristande förmåga att skapa och upprätthålla sociala nätverk. Grava hörselproblem är kopplat till högre arbetslöshet och förtidspensionering, dålig hälsa, depression, kognitiv dysfunktion, balanssvårigheter, demenssjukdomar och en ökad mortalitet. Detta innebär stora kostnader för både individer och samhälle, förutom de direkta kostnaderna för vård och omsorg.

Över 20 000 svenskar lider av grav hörselnedsättning
Trots forskningen – och trots att så många är drabbade – är effekterna av hörselnedsättning hos vuxna ett sällan diskuterat folkhälsoproblem. I Sverige lever över en miljon människor med olika grader av hörselnedsättning – från mindre hörselproblem till dövhet – och i denna grupp finns det över 20 000 personer som är särskilt utsatta med så grav hörselnedsättning att det innebär allvarlig inverkan på deras liv.

Det finns alltför lite forskning på de samhälleliga kostnaderna för hörselnedsättning i Sverige. Rapporten ”The Real Cost of Adult Hearing Loss” från det internationellt välrespekterade institutet The Ear Foundation i Nottingham, UK, har emellertid gjort en sammanvägd uppskattning av kostnaderna för det brittiska samhället och hamnar på 30 miljarder pund årligen. Omräknat till svensk folkmängd och valuta skulle det innebära en kostnad på runt 50–60 miljarder kronor årligen.

– Våra beräkningar gäller Storbritannien men vår bedömning är att situationen är liknande i hela världen. Summorna innehåller både direkta kostnader för behandlingar, vilka är relativt små, och de mycket högre kostnaderna för hälso- och sociala effekter till följd av hörselnedsättning. Vi kan dramatiskt förbättra hälsa och välmående hos personer med hörselproblem genom att göra tekniska, innovativa hjälpmedel tillgängliga till fler. Det skulle såväl förbättra livskvaliteten som öka deras ekonomiska bidrag till samhället, säger professor Brian Lamb, från The Ear Foundation.

Fler kan få hjälp
Professor Lamb är just nu i Stockholm för att delta i Cochlear Nordic Symposium 2017, där några av världens främsta forskare och experter inom audiologi samlas för att dela med sig av kunskap, innovationer och insikter om hörselns påverkan på individen och samhället. På temat “Expanding the frontiers – a new mindset“ är syftet att belysa behovet av att behandla hörselnedsättning som ett avgörande hälsoproblem, samt att dela med sig av de lösningar som finns. En sådan lösning är så kallade cochlea-implantat, som kan ge hörseln tillbaka till individer med så grav hörselnedsättning att de inte längre är hjälpta av hörapparater – i Sverige uppskattas antalet personer till över 20 000.

Och om fler fick tillgång till hjälpmedlen skulle det inte bara innebära en förbättrad livskvalitet för individen, det skulle också minska kostnaden för samhället drastiskt.

– Den ekonomiska kalkylen visar att det blir en vinstlott för både samhället, individen och anhöriga om fler fick tillgång till dessa hjälpmedel. Istället för att riskera att bli socialt isolerad och drabbas av följdsjukdomar kan personerna bidra ekonomiskt till samhället och få ett ökat välbefinnande och en stärkt självkänsla. Frågan vi måste ställa oss är: har samhället råd att inte behandla dessa problem?, säger Lotta Vedholm, vd på Cochlear Nordic AB.

Klicka här för mer information och hela programmet från Cochlear Nordic Symposium

Cochlear är ett globalt företag med målsättningen att ge människor över hela världen en möjlighet att höra ljud.

Cochlear är världsledande på marknaden för implanterbara hörsellösningar. Huvudkontoret ligger i Sydney, Australien. Företaget har 2 700 anställda globalt och investerar över 100 miljoner AUS-dollar/år i forskning och utveckling. Fler än 400 000 människor i alla åldrar och i över 100 länder kan höra tack vare Cochlear. Cochlear Nordic har funnits sedan 2006. Det nordiska huvudkontoret ligger i Mölnlycke, i samma lokaler där Cochlears svenska uppfinning Baha, ett benledningsimplantat, utvecklas och tillverkas.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy