Skip to main content

1,1 miljoner svenskar får viktigt pensionsbesked, men få vet hur betydelsefull tjänstepensionen ITP är

Pressmeddelande   •   Apr 10, 2006 10:30 CEST

Under de kommande veckorna får drygt 1,1 miljoner privatanställda tjänstemän besked om sin tjänstepension ITP. Totalt uppgår deras ITP-ålderspension till i genomsnitt 4 100 kronor per månad och tjänsteman. Samtidigt visar en ny undersökning, gjord på uppdrag av Collectum, att få känner till hur stor betydelse tjänstepensionen har för storleken på den framtida pensionen.

Tjänstepensionen ITP bygger på ett kollektivavtal mellan Collectums ägare Svenskt Näringsliv och PTK och dess förbund. Collectum administrerar tjänstepensionen ITP och skickar vecka 14 till 21 ut årsbesked till drygt 1,1 miljoner privatanställda tjänstemän i Sverige.

Årsbeskedet är den mest omfattande sammanställningen hittills när det gäller tjänstepensionen ITP och har tagits fram på initiativ av Collectums ägare. Beskedet anger hur mycket tjänstepension den enskilde personen har tjänat in, samt ger en prognos över den framtida tjänstepensionen. Utöver det visar beskedet vad ITP kan ge om man blir sjuk eller avlider och vilka ITPK-val man gjort.

"Tjänstepensionen ITP är för många svenskar en viktig del av den framtida pensionen. Det handlar om stora belopp som arbetsgivarna enligt kollektivavtalet betalar varje år till förmån för sina anställda tjänstemän", säger Anders Moberg, vd för Collectum.

Sammanlagt uppgår det årliga prognostiserade ålderspensionsbeloppet för ITP i dag till cirka 57 miljarder kronor. Detta motsvarar en utbetalning på i genomsnitt cirka 4 100 kronor per månad för varje berörd tjänsteman i Sverige.

En ny undersökning, gjord av SKOP på uppdrag av Collectum, visar samtidigt att endast varannan ITP-försäkrad vet att tjänstepensionen generellt har större betydelse för storleken på den egna framtida pensionen än premiepensionen (PPM). Likaså är det endast varannan ITP-försäkrad som säger sig ha en bra bild över hur stor den egna framtida pensionen kommer att bli.

"Vi kan snart ha en ny ITP-plan, som bland annat kan innebära att valen som de privatanställda tjänstemännen ställs inför kommer att vara viktigare och handla om väsentligt mer pengar än idag. I detta perspektiv är det särskilt betydelsefullt att vi ökar kunskapen om tjänstepensionens betydelse och ger de privatanställda tjänstemännen heltäckande och oberoende information om hela pensionen", säger Anders Moberg.

Undersökningen visar även att de allra flesta ITP-försäkrade efterfrågar heltäckande information från en oberoende aktör. Endast 20 procent av de försäkrade föredrar separata besked från varje enskild pensionsförvaltare.

"Collectums ambition, vilken också ingår i vårt uppdrag från våra ägare Svenskt Näringsliv och PTK, är att förse de privatanställda tjänstemännen med en heltäckande bild över deras pensionssituation. Undersökningens resultat vittnar om att det uppdraget ligger väl i linje med vad de försäkrade efterfrågar. Det gör vårt arbete än viktigare framöver", avslutar Anders Moberg.

Se bilaga för mer information om undersökningen.

För mer information, kontakta:

Jenny Jeppsson, Informationschef, tel: 08-508 980 30, 070-339 69 85 jenny.jeppsson@collectum.seOm Collectum

Collectum administrerar tjänstepensionen ITP för företag, försäkrade och försäkringsbolag. Företaget är den oberoende knutpunkten för ITP, som genom kunskap och service ser till att premier och information på ett snabbt och enkelt sätt når rätt mottagare. Collectum bildades 2002 på uppdrag av Svenskt Näringsliv och PTK och förmedlar årligen 20 miljarder kronor i premier mellan 27 000 företag och ett tjugotal försäkringsbolag. 1,6 miljoner personer omfattas av tjänstepensionen ITP. Sammanlagt gör de försäkrade kring 80 000 ITPK-val per år.

En del av tjänstepensionen ITP heter ITPK. Det är en kompletterande ålderspension som vanligen betalas ut i fem år. Precis som med premiepensionen har den försäkrade möjlighet att själv välja hur och var den här delen av pensionen ska sparas. Det gör man genom ITPK-valet.

Tjänstepensionsföretaget Collectums uppdrag är att bidra till att 1,4 miljoner privatanställda tjänstemän får en så hög pension som möjligt. Collectum upphandlar, utan eget vinstintresse, de försäkringsbolag som får förvalta tjänstepensionen ITP. Collectum förmedlar årligen cirka 22 miljarder kronor i premier mellan 30 000 företag och ett tjugotal försäkringsbolag. Tjänstepensionen ITP har kommit till genom avtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK.

Bifogade filer

PDF-dokument