Skip to main content

Collectum upphandlar tjänstepension: 14 pensionsförvaltare deltar i tjänstepensionsupphandling

Pressmeddelande   •   Feb 04, 2013 10:39 CET

14 försäkringsbolag deltar i den nya upphandlingen inom tjänstepensionen ITP. Tjänstepensionsföretaget Collectum genomför upphandlingen med syftet att ge
1,5 miljoner
privatanställda tjänstemän en så hög pension som möjligt.

– Det är glädjande att så många försäkringsbolag har lämnat offert. Ett stort intresse skapar goda förutsättningar för att upphandlingen blir bra för pensionsspararna, säger Jenny Jeppsson, informationschef på Collectum.

Det har inkommit 5 offerter inom traditionell pensionsförsäkring och 12 offerter inom fondförsäkring. Offerten skulle vara inlämnad senast på fredag den 1 februari. I offert­underlaget ställs bland annat krav på både hög historisk avkastning och låga avgifter. I slutet av februari ska avtal vara skrivna med de utvalda försäkringsbolagen. Den nya upphandlingen träder i kraft den 1 juli 2013.

– Tjänstepensionen ITP är en enkel och kostnadseffektiv tjänstepensionslösning som ger mycket pension för pengarna. Upphandlingarna bidrar starkt till detta, säger Jenny Jeppsson.

En intresseförfrågan om att delta i upphandlingen skickades i december till samtliga försäkringsbolag som har Finansinspektionens tillstånd att bedriva traditionell pensionsförsäkring och fondförsäkring. Av dem var det 7 bolag inom traditionell pensionsförsäkring och 14 bolag inom fondförsäkring som anmälde intresse. Dessa fick offertunderlag den 16 januari.

Collectum har fått i uppdrag från Svenskt Näringsliv och PTK att upphandla förvaltare av tjänstepensionen ITP för perioden 1 juli 2013 – 30 september 2018. Cirka fem försäkringsbolag kommer att väljas ut inom vardera fondförsäkring och traditionell pensionsförsäkring.

Collectum har, utan eget vinstintresse, genomfört upphandlingar av tjänstepensionsförvaltare två gånger tidigare, 2007 och 2010. Då förbättrades produkterna och avgifterna sänktes med i genomsnitt 65 respektive 44 procent.


Läs mer: www.collectum.se/upphandling

För mer information, kontakta gärna:Jenny Jeppsson, informationschef Collectum, 08-508 980 30,070-339 69 85.

Bolagen som lämnat offert

Traditionell förvaltning
Alecta
AMF
Folksam
Nordea
Skandia

Fondförvaltning
AMF
Brummer & Partners
Danica
Handelsbanken
Länsförsäkringar
Movestic
Nordea
Nordnet
SEB
Skandia
SPP
Swedbank

1,9 miljoner tjänstemän har tjänstepensionen ITP som har kommit till genom ett avtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK.På uppdrag av dem upphandlar Collectum, utan eget vinstintresse, de försäkringsbolag som får förvalta tjänstepensionen ITP och ställer krav på låga avgifter och hög historisk avkastning.

Det är hos Collectum tjänstemännen väljer vem som får förvalta deras tjänstepension.

Collectum förmedlade 26 miljarder kronor i premier under 2012 mellan 32 000 företag och tio försäkringsbolag. www.collectum.se www.pratapension.se

Bifogade filer

PDF-dokument