Skip to main content

Collectum upphandlar tjänstepension

Pressmeddelande   •   Dec 12, 2012 12:46 CET

Nu ska tjänstepensionsföretaget Collectum upphandla förvaltning av tjänstepensionen ITP för tredje gången. Omkring fem försäkringsbolag kommer att väljas ut inom vardera fondförsäkring och traditionell pensionsförsäkring.

– Tjänstepensionen ITP är en enkel och kostnadseffektiv tjänstepensionslösning som ger mycket pension för pengarna. Upphandlingarna genomförs för att de privatanställda tjänstemännen ska få en så hög pension som möjligt, säger Jenny Jeppsson, informationschef på Collectum.

Collectum har nu fått i uppdrag från Svenskt Näringsliv och PTK att upphandla förvaltare av tjänstepensionen ITP för perioden 1 juli 2013 – 30 september 2018. I upphandlingen ställs bland annat krav på både hög historisk avkastning och låga avgifter. I dagarna har en intresseförfrågan om att delta skickats till samtliga försäkringsbolag som har tillstånd att bedriva traditionell pensionsförsäkring och fondförsäkring.

Cirka fem försäkringsbolag kommer att väljas ut inom vardera fondförsäkring och traditionell pensionsförsäkring. Av dessa ska ett bolag inom traditionell pensionsförsäkring upphandlas som ickevalsalternativ, det vill säga det sparande som den pensionssparare får som själv inte gör ett aktivt val.

– Genom att ställa tydliga krav på förvaltarna ser Collectum till att även den sparare som inte aktivt ser över sin pension får en bra tjänstepensionslösning, säger Jenny Jeppsson.

För att delta i upphandlingen ska bolagen omfattas av kollektivavtal och erbjuda pensionsförsäkring till alla som har tjänstepensionen ITP. Bolag som uppfyller kraven och anmäler intresse senast den 19 december 2012 kommer att få offertunderlag i mitten av januari 2013.

Collectum har, utan eget vinstintresse, genomfört upphandlingar av tjänstepensionsförvaltare två gånger tidigare, 2007 och 2010. Då förbättrades produkterna och avgifterna sänktes med i genomsnitt 65 respektive 44 procent.

Läs mer: www.collectum.se/upphandling

För mer information, kontakta gärna:
Jenny Jeppsson, informationschef Collectum, 08-508 980 30, 070-339 69 85.

1,9 miljoner tjänstemän har tjänstepensionen ITP som har kommit till genom ett avtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK.På uppdrag av dem upphandlar Collectum, utan eget vinstintresse, de försäkringsbolag som får förvalta tjänstepensionen ITP och ställer krav på låga avgifter och hög historisk avkastning.

Det är hos Collectum tjänstemännen väljer vem som får förvalta deras tjänstepension.

Collectum förmedlade 25 miljarder kronor i premier under 2011 mellan 32 000 företag och tio försäkringsbolag. www.collectum.se www.pratapension.se

Bifogade filer

PDF-dokument