Skip to main content

Collectum upphandlar tjänstepension: Nio försäkringsbolag får förvalta tjänstepensionen ITP

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2013 11:30 CET

Nu är det klart vilka nio försäkringsbolag som får förvalta tjänstepensionen ITP under de kommande fem åren. Tjänstepensionsföretaget Collectum har genomfört upphandlingen med syftet att ge 1,5 miljoner privatanställda tjänstemän en så hög pension som möjligt.

– Vi är glada att nu kunna presentera de försäkringsbolag som får förvalta pensionsspararnas pengar de kommande åren. Resultatet av upphandlingen blir också denna gång mer pengar till pensionsspararna, säger Jenny Jeppsson, informationschef på Collectum.

Fyra bolag inom traditionell pensionsförsäkring och fem bolag inom fondförsäkring har valts ut. Det innebär att det är dessa bolag som de privatanställda tjänstemännen kan välja som förvaltare av tjänstepensionen ITP. Ett bolag inom traditionell pensionsförsäkring blir ickevalsalternativet för den pensionssparare som inte gör något aktivt val.

I upphandlingen har Collectum ställt krav på både låga avgifter och möjlighet till hög avkastning. Den nya upphandlingen träder i kraft den 1 juli 2013 och gäller till och med den 30 september 2018.

– Tjänstepensionen ITP är en enkel och kostnadseffektiv tjänstepensionslösning som ger mycket pension för pengarna. Återigen ser vi att upphandlingarna starkt bidrar till detta, säger Jenny Jeppsson.

En intresseförfrågan om att delta i upphandlingen skickades i december till samtliga försäkringsbolag som har Finansinspektionens tillstånd att bedriva traditionell pensionsförsäkring och fondförsäkring. Fem bolag inom traditionell pensionsförsäkring och tolv bolag inom fondförsäkring lämnade in offerter i början på februari.

Upphandlingarna av tjänstepensionsförvaltare genomförs av Collectum, utan eget vinstintresse, på uppdrag av Svenskt Näringsliv och PTK. Collectum har två gånger tidigare, 2007 och 2010, genomfört upphandlingar. Då förbättrades produkterna och avgifterna sänktes med i genomsnitt 65 respektive 44 procent.

Läs mer: www.collectum.se/upphandling


För mer information, kontakta gärna:Jenny Jeppsson, informationschef Collectum, 08-508 980 30, 070-339 69 85.

De utvalda försäkringbolagen

Traditionell förvaltning
Alecta
AMF
Folksam
Skandia

Alecta blir icke-valet

Fondförvaltning
AMF
Danica
SEB
SPP
Swedbank

1,9 miljoner tjänstemän har tjänstepensionen ITP som har kommit till genom ett avtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK.På uppdrag av dem upphandlar Collectum, utan eget vinstintresse, de försäkringsbolag som får förvalta tjänstepensionen ITP och ställer krav på låga avgifter och hög historisk avkastning.

Det är hos Collectum tjänstemännen väljer vem som får förvalta deras tjänstepension.

Collectum förmedlade 26 miljarder kronor i premier under 2012 mellan 32 000 företag och tio försäkringsbolag. www.collectum.se www.pratapension.se

Bifogade filer

PDF-dokument