Skip to main content

Collectum välkomnar Norman-beloppet

Pressmeddelande   •   Maj 04, 2012 09:46 CEST

Collectum välkomnar fondanalysföretaget Morningstars nya jämförpris på fonder. Norman-beloppet är ett standardiserat avgiftsmått, ett ”kilopris” för fonder, som jämför vad det kostar att månadsspara i olika fonder.

– Inom andra branscher är tydlig prissättning och jämförpriser något självklart – som dagligvaruhandelns kilopris. Norman-beloppet är ett välkommet initiativ som kan hjälpa konsumenterna att skilja billiga fonderbjudanden från dyra, säger tjänstepensionsföretaget Collectums informationschef Jenny Jeppsson.

Norman-beloppet är en prognos för kostnaden att månadsspara 1 000 kronor i tio år i olika fonder. I genomsnitt betalar den enskilda konsumenten nära 14 000 kronor i samlade avgifter under perioden. Skillnaderna mellan olika aktiefonder är dock mycket stor. För indexfonder kan Norman-beloppet vara lägre än 3 000 kronor, medan kostnaden kan vara sju gånger högre för vissa tillväxtmarknadsfonder, enligt Morningstars sammanställning.

Morningstar har lånat namnet från finansmarknadsminister Peter Norman, som har engagerat sig starkt i frågan och tagit ställning för en öppen och tydlig redovisning av fondavgifterna. Finansmarknadsministern har uttryckt att det är ohållbart med en bransch som bygger på information som många kunder inte förstår och meddelat att han inte utesluter lagstiftning för att komma tillrätta med detta.

– Storleken på den framtida pensionen avgörs till stor del av de avgifter som svenskarna betalar till förvaltare, förmedlare och andra mellanhänder. Så länge avgifterna är dolda eller otydligt redovisade saknas förutsättningar för en fungerande konkurrens med verklig valfrihet för pensionsspararna, säger Jenny Jeppsson.

Morningstars prognos baseras på de kostnader som fondbolagen har rapporterat under de senaste fem åren och ett försiktigt antagande om fondernas framtida avkastning, som är gemensamt för alla fonder av samma typ.

För mer information, kontakta gärna:
Jenny Jeppsson, informationschef på Collectum, 08-508 980 30, 070-339 69 85.

1,9 miljoner tjänstemän har tjänstepensionen ITP som har kommit till genom ett avtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK.På uppdrag av dem upphandlar Collectum, utan eget vinstintresse, de försäkringsbolag som får förvalta tjänstepensionen ITP och ställer krav på låga avgifter och hög historisk avkastning.

Det är hos Collectum tjänstemännen väljer vem som får förvalta deras tjänstepension.

Collectum förmedlade 25 miljarder kronor i premier under 2011 mellan 32 000 företag och tio försäkringsbolag. www.collectum.se www.pratapension.se

Bifogade filer

PDF-dokument