Skip to main content

Collectums nya upphandling: Bättre villkor för 1,5 miljoner pensionssparare

Pressmeddelande   •   Jun 28, 2013 08:20 CEST

Från den 1 juli får 1,5 miljoner privatanställda tjänstemän del av lägre pensionsavgifter och höjd kvalitet. Då träder tjänstepensionsföretaget Collectums senaste upphandling av tjänstepensionsförvaltare i kraft. Fondavgifterna är i genomsnitt 55 procent lägre än för exakt samma fonder på den öppna marknaden.

– Med den nya upphandlingen kan vi erbjuda pensionsspararna ännu lägre avgifter, utan att göra avkall på avkastningskrav, säger Jenny Jeppsson, informationschef på Collectum.

Den 1 juli träder Collectums tredje upphandling i kraft. De 1,5 miljoner privatanställda tjänstemän som har tjänstepensionen ITP kan nu välja bland fyra försäkringsbolag inom traditionell försäkring och fem försäkringsbolag inom fondförsäkring.

Upphandlingen innebär förbättrade villkor när det gäller både avgifter och kvalitet. Fyra av de fem fondförsäkringsbolagen har lägre avgifter än det bolag som hade de lägsta avgifterna i upphandlingen 2010. De upphandlade fondernas genomsnittliga rating ökade från 4,10 till 4,23 på Morningstars femgradiga skala. Även inom traditionell förvaltning har avgifterna sänkts något sedan upphandlingen 2007.

För en privatanställd tjänsteman med ITP 1 som i dag är 30 år och har en månadslön på 30 000 innebär upphandlingen att pensionskapitalet beräknas bli mer än 100 000 kronor större än om denne betalat ordinarie avgifter på fondförvaltningen.

– Den som har tjänstepensionen ITP får en enkel tjänstepensionslösning som ger mycket pension för pengarna. De upphandlingar som Collectum genomför är en viktig del av detta, säger Jenny Jeppsson.

Det är tredje gången som Collectum, utan eget vinstintresse, upphandlat tjänstepensionsförvaltare på uppdrag av Svenskt Näringsliv och PTK. I upphandlingen har Collectum ställt krav på både låga avgifter och möjlighet till hög avkastning. Upphandlingen gäller 1 juli 2013 – 30 september 2018.

Bilaga: Om resultaten av upphandlingen i korthet

Läs rapporten: Mer pension för pengarna – den tredje upphandlingens betydelse för pensionsspararna

För mer information, kontakta gärna:
Jenny Jeppsson, informationschef Collectum, 08-508 980 30, 070-339 69 85.


Bilaga

Om resultaten av upphandlingen i korthet

·  I upphandlingen valdes fyra bolag inom traditionell förvaltning: Alecta, AMF, Folksam och Skandia. Alecta blir icke-valet.

·  Den genomsnittliga avgiften för traditionella försäkringar är nu 0,18 procent, jämfört med 0,21 procent vid upphandlingen 2007.

·  I upphandlingen valdes fem bolag inom fondförvaltning: AMF, Danica, SEB, SPP och Swedbank.

·  De genomsnittliga avgifterna för fondförsäkringarna är 29 procent lägre än i den senaste upphandlingen.

·  Ordinarie avgifter för fonderna som erbjuds i upphandlingen är i genomsnitt 122 procent högre än de upphandlade avgifterna.

·  För exempelvis en privatanställd tjänsteman med ITP 1 som i dag är 30 år och har en månadslön på 30 000 innebär upphandlingen att pensionskapitalet blir mer än 100 000 kronor större än om denne betalat ordinarie avgifter på fondförvaltningen.

Läs hela rapporten här: Mer pension för pengarna – den tredje upphandlingens betydelse för pensionsspararna


1,9 miljoner tjänstemän har tjänstepensionen ITP som har kommit till genom ett avtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK.På uppdrag av dem upphandlar Collectum, utan eget vinstintresse, de försäkringsbolag som får förvalta tjänstepensionen ITP och ställer krav på låga avgifter och hög historisk avkastning.

Det är hos Collectum tjänstemännen väljer vem som får förvalta deras tjänstepension.

Collectum förmedlade 26 miljarder kronor i premier under 2012 mellan 32 000 företag och tio försäkringsbolag. www.collectum.se www.pratapension.se

Bifogade filer

PDF-dokument