Skip to main content

Collectums remissvar: Pensionsprognoser bör visa de verkliga avgifterna

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2013 14:08 CET

Den 22 februari går remisstiden ut för Pensionsmyndighetens förslag till standard för pensionsprognoser. Collectum välkomnar i sitt remissvar standarden och hoppas på att alla aktörer kommer att använda den. Samtidigt är Collectum kritiskt till att förslaget öppnar för att använda schabloner i stället för de faktiska avgifterna.

– Det är glädjande att en standard för pensionsprognoser nu tas fram. Om alla aktörer redovisar prognoser på liknande och rättvisande sätt blir det lättare för spararna att göra kloka val för sin pension, säger Jenny Jeppsson, informationschef på Collectum.

Den föreslagna standarden lämnar utrymme för att använda schabloner för att beräkna avgifter. Som schablon föreslås avgiften i ickevalsalternativet, som inom de flesta avtalsområden har den lägsta avgiften. Prognoserna riskerar då att bli högre än den verkliga pensionen.

– Det är viktigt att pensionsspararna faktiskt kan lita på prognoserna och då går det inte att använda schabloner. Alla prognoser bör baseras på de verkliga kostnader som är kopplade till varje pensionsförsäkring, säger Jenny Jeppsson, informationschef på Collectum.

Den standard som föreslås är en rekommendation av Pensionsmyndigheten och Svensk Försäkring. Syftet med standarden är att pensionsspararna ska få en rättvisande bild som inte varierar beroende på var prognosen presenteras. Collectum understryker därför i sitt remissvar att samtliga aktörer bör använda standarden när de tar fram prognoser.

Pensionsmyndighetens förslag till standard för pensionsprognoser har tagits fram i samarbete med Svensk Försäkring. Förslaget är på remiss till den 22 februari. Läs Collectums remissvar i sin helhet här.

För mer information, kontakta gärna:
Jenny Jeppsson, informationschef Collectum, 08-508 980 30, 070-339 69 85

1,9 miljoner tjänstemän har tjänstepensionen ITP som har kommit till genom ett avtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK.På uppdrag av dem upphandlar Collectum, utan eget vinstintresse, de försäkringsbolag som får förvalta tjänstepensionen ITP och ställer krav på låga avgifter och hög historisk avkastning.

Det är hos Collectum tjänstemännen väljer vem som får förvalta deras tjänstepension.

Collectum förmedlade 26 miljarder kronor i premier under 2012 mellan 32 000 företag och tio försäkringsbolag. www.collectum.se www.pratapension.se

Bifogade filer

PDF-dokument