Skip to main content

Collectums upphandling av tjänstepension: Rekordstort intresse för att välja pensionsbolag

Pressmeddelande   •   Aug 26, 2013 08:15 CEST

Pensionsspararnas intresse för att välja vilket bolag som ska förvalta tjänstepensionen ITP slår rekord. Hittills har nästan en tredjedel, 30 procent, av de 160 000 privatanställda tjänstemän som berörs av det pågående omvalet valt försäkringsbolag.

– Det är positivt att så många redan har gjort ett medvetet val av försäkringsbolag. Genom att själv välja förvaltare kan man påverka sin framtida pension, säger Jenny Jeppsson, informationschef på Collectum.

För tredje gången har tjänstepensionsföretaget Collectum, utan eget vinstintresse, upphandlat tjänstepensionsförvaltare på uppdrag av Svenskt Näringsliv och PTK. Till följd av detta har 1,5 miljoner privatanställda tjänstemän fått lägre pensionsavgifter och möjlighet till hög avkastning.

Upphandlingen av tjänstepensionen ITP innebär även att 160 000 pensionssparare som tidigare har valt Nordea, Länsförsäkringar eller Handelsbanken som förvaltare behöver göra ett omval. Sedan upphandlingen trädde i kraft den 1 juli har Collectum fått svar från 30 procent av de berörda spararna – något som betyder att intresset för att göra ett aktivt val är rekordstort. Vid förra omvalet hade 17 procent av spararna gjort sitt pensionsval efter det första utskicket från Collectum.

– En orsak till det stora engagemanget kan vara att Collectums omvalsbrev till spararna är enkelt utformat. Det är lika lätt att behålla sin tidigare placering som att välja en ny, säger Jenny Jeppsson.

De berörda tjänstepensionsspararna har att välja bland fyra försäkringsbolag inom traditionell försäkring och fem fondförsäkringsbolag. En skillnad jämfört med det förra omvalet är att det nu går att välja att fortsätta sitt sparande hos det tidigare valda bolaget. Den som inte gör något omval får nya pensionsinbetalningar placerade i icke-valsalternativet Alecta. Omvalet pågår fram till den 30 september.

Bilagor:
- Om resultaten av upphandlingen i korthet
- De utvalda försäkringsbolagen

För mer information, kontakta gärna: Jenny Jeppsson, informationschef Collectum, 08-508 980 30, 070-339 69 85.

Bilagor

Om resultaten av upphandlingen i korthet

-  I upphandlingen valdes fyra bolag inom traditionell förvaltning: Alecta, AMF, Folksam och Skandia. Alecta blir icke-valet.

-  Den genomsnittliga avgiften för traditionella försäkringar är nu 0,18 procent, jämfört med 0,21 procent vid upphandlingen 2007.

-   I upphandlingen valdes fem bolag inom fondförvaltning: AMF, Danica, SEB, SPP och Swedbank.

-  De genomsnittliga avgifterna för fondförsäkringarna är 29 procent lägre än i den senaste upphandlingen.

-  Ordinarie avgifter för fonderna som erbjuds i upphandlingen är i genomsnitt 122 procent högre än de upphandlade avgifterna.

-   För exempelvis en privatanställd tjänsteman med ITP 1 som i dag är 30 år och har en månadslön på 30 000 innebär upphandlingen att pensionskapitalet blir mer än 100 000 kronor större än om denne betalat ordinarie avgifter på fondförvaltningen.

Läs rapporten: Merpension för pengarna – den tredje upphandlingens betydelse för pensionsspararna

De utvalda försäkringsbolagen

Traditionell förvaltning
- Alecta (icke-valet)
- AMF
- Folksam
- Skandia

Fondförvaltning
- AMF
- Danica
- SEB
- SPP
- Swedbank

1,9 miljoner tjänstemän har tjänstepensionen ITP som har kommit till genom ett avtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK.På uppdrag av dem upphandlar Collectum, utan eget vinstintresse, de försäkringsbolag som får förvalta tjänstepensionen ITP och ställer krav på låga avgifter och hög historisk avkastning.

Det är hos Collectum tjänstemännen väljer vem som får förvalta deras tjänstepension.

Collectum förmedlade 26 miljarder kronor i premier under 2012 mellan 32 000 företag och tio försäkringsbolag. www.collectum.se www.pratapension.se

Bifogade filer

PDF-dokument