Skip to main content

Högre avkastning med upphandlade tjänstepensionsförvaltare

Pressmeddelande   •   Okt 17, 2012 08:20 CEST

Collectums upphandlingar av tjänstepensionen ITP har gett pensionsspararna mer pension för pengarna. Den som har valt traditionell förvaltning har på fem år haft en genomsnittlig avkastning på 12,1 procent. Pensionssparare som valt att spara i fonder har på två år haft en avkastning som är 3,8 procentenheter högre än jämförbara fondindex. Det visar en ny rapport som Collectum presenterar i dag.

– Pensionssparande ska bedömas mer långsiktigt än under en femårsperiod. Men resultatet hittills av Collectums upphandlingar av tjänstepensionsförvaltare bådar gott inför framtiden, sägerJenny Jeppsson, informationschef på Collectum.

Collectums rapport ”Fem år med upphandlingar av tjänstepensionen ITP” visar hur avkastningen har sett ut. Rapporten bygger på en sammanställning av Collectum samt analyser som fondanalysföretaget Morningstar har genomfört på uppdrag av Collectum.

Den pensionssparare som har valt traditionell förvaltning, det vill säga ett sparande med låg risk och vissa garantier, har haft 12,1 procents genomsnittlig avkastning under femårsperioden från den 1 juli 2007 till den 30 juni 2012.

Den som har valt sparande i fonder har haft 2,7 procents genomsnittlig avkastning på sin tjänstepension under två år från den 1 juli 2010 till den 30 juni 2012. Det innebär en avkastning som är 3,8 procentenheter bättre än jämförbara fondindex.

– Avkastningen kan spararen inte känna till på förhand, men avgiften betalar spararen år efter år, oavsett hur fonderna går. Därför har Collectum ställt krav på både hög historisk avkastning och låga avgifter när vi har genomfört upphandlingar, säger Jenny Jeppsson.

Den genomsnittliga årliga avgiften för de upphandlade fonderna är 0,53 procent. Det är 0,55 procentenheter lägre än på den öppna marknaden där genomsnittsavgiften för samma fonder är 1,08 procent. För en person som är 25 år och har en månadslön på 25 000 kronor innebär den halverade avgiften cirka 250 000 kronor mer i pension.

Totalt har 1,9 miljoner privatanställda tjänstemän tjänstepensionen ITP. Collectum har vid två tillfällen på uppdrag av Svenskt Näringsliv och PTK genomfört upphandlingar av de bolag som får förvalta tjänstepensionen ITP. Nästa upphandling kommer att genomföras under 2012/2013.

Rapport: Fem år med upphandlingar av tjänstepensionen ITP

För mer information, kontakta gärna:
Jenny Jeppsson,informationschef på Collectum, 08-508 980 30, 070-339 69 85.

Fem tips för bättre pensionskoll

1. Säkra tjänstepensionen.
Se till att arbeta hos en arbetsgivare som betalar en tjänstepension till dig. Om inte arbetsgivaren erbjuder tjänstepension – förhandla till dig det. En rimlig lägsta nivå kan vara 4-10 procent av din lön, beroende på vad du tjänar.

2. Skaffa dig en samlad bild. På minpension.se kan du göra din egen pensionsprognos och få en samlad bild av din framtida pension, där såväl den allmänna pensionen som tjänstepensionen och det eventuella privata sparandet ingår.

3. Bestäm din nivå. Bestäm hur engagerad du vill vara i tjänstepensionsvalen. Om du är lite engagerad eller inte engagerad alls, välj en traditionell försäkring. Om du vill vara mer engagerad, välj en fondförsäkring och följ utvecklingen regelbundet.

4. Se över avgiften. Se till att betala så låga avgifter som möjligt för ditt pensionssparande – oavsett om det gäller premiepensionen, tjänstepensionen eller det privata sparandet. En procentenhet lägre avgift kan ge upp till 25 procent mer i pension. Jämför gärna med hur mycket en procentenhet på bolånet påverkar privatekonomin.

5. Välj och välj bort. Välj återbetalningsskydd om din familj är beroende av din inkomst. Återbetalningsskydd innebär nämligen att de pengar som betalats in till din tjänstepension går till dina närmaste när du dör. Att ha återbetalningsskydd under tiden fram till pensionsåldern påverkar inte värdet av din framtida pension nämnvärt, men är en trygghet för din familj. Fyll på med familjeskydd om värdet av pensionskapitalet är lågt och din familj behöver mer. Fundera sedan på ta bort återbetalningsskyddet senast när du ska gå i pension, eftersom det valet kan öka din pension med upp till 20 procent.

1,9 miljoner tjänstemän har tjänstepensionen ITP som har kommit till genom ett avtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK.På uppdrag av dem upphandlar Collectum, utan eget vinstintresse, de försäkringsbolag som får förvalta tjänstepensionen ITP och ställer krav på låga avgifter och hög historisk avkastning.

Det är hos Collectum tjänstemännen väljer vem som får förvalta deras tjänstepension.

Collectum förmedlade 25 miljarder kronor i premier under 2011 mellan 32 000 företag och tio försäkringsbolag. www.collectum.se www.pratapension.se

Bifogade filer

PDF-dokument