Skip to main content

Många missar informationen om tjänstepension i kuvertet

Pressmeddelande   •   Maj 23, 2014 08:20 CEST

Bara varannan tjänsteman, 49 procent, har läst årets röda kuvert med besked om tjänstepensionen ITP. Av dem som läst årsbeskedet tycker de allra flesta att det är lätt att förstå. Det visar en ny undersökning från tjänstepensionsföretaget Collectum.

 – Lägg inte det röda kuvertet på hög. Genom att ta del av informationen kan man göra medvetna val som kan höja den framtida pensionen, säger Tomas Carlsson, pensionsexpert på Collectum.

De allra flesta tjänstemän, 80 procent, vet att de har fått årsbeskedet om tjänstepension. 64 procent har öppnat sitt röda kuvert. Knappt hälften, 49 procent, uppger att de också har läst årets besked. Av dem som läst årsbeskedet anger 82 procent att det är mycket eller ganska lätt att förstå. De vanligaste anledningarna till att inte öppna årsbeskedet är tidsbrist, ointresse och att man lagt det på hög.

Det röda kuvertet från Collectum innehåller bland annat en prognos över den framtida tjänstepensionen och besked om hittills intjänad tjänstepension. I genomsnitt får de privatanställda tjänstemännen 6 500 kronor per månad i tjänstepension.

Kuvertet skickades under mars och april ut till 1,6 miljoner privatanställda tjänstemän. Strax innan landade Pensionsmyndighetens orange kuvert med årsbeskedet om den allmänna pensionen.

– När man lägger ihop sin tjänstepension med den allmänna pensionen får man en god bild av vad man har att leva på som pensionär. Enklaste sättet att få överblick är att gå in på minpension.se, säger Tomas Carlsson.

Under mars och april 2014 telefonintervjuades 940 privatanställda tjänstemän med tjänstepensionen ITP. Undersökningen genomfördes av GfK på uppdrag av Collectum.

Bilaga nedan: Tre tips till dig som fått röda kuvertet

För mer information, kontakta gärna:
Tomas Carlsson, pensionsexpert Collectum, 070-091 76 25.
Cathrine Carlberg, tf informationschef Collectum, 070-794 26 86.

Tre tips till dig som fått röda kuvertet
Om du fått det röda kuvertet i brevlådan kan du vara glad – du har tjänstepensionen ITP med ett kvalitetssäkrat utbud och låga avgifter.

1. Öppna ditt röda kuvert – där finns bland annat en prognos över den framtida tjänstepensionen och besked om hittills intjänad tjänstepension.

2. Lägg ihop tjänstepensionen i det röda kuvertet med den allmänna pensionen i det orange kuvertet för att få en god bild av vad du har att leva på som pensionär.

3. Använd Minpension.se för att göra din egen pensionsprognos. Då ingår även eventuellt privat pensionssparande.

Två miljoner tjänstemän har tjänstepensionen ITP som har kommit till genom ett avtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK.På uppdrag av dem upphandlar Collectum, utan eget vinstintresse, de försäkringsbolag som får förvalta tjänstepensionen ITP och ställer krav på låga avgifter och hög historisk avkastning.

Det är hos Collectum tjänstemännen väljer vem som får förvalta deras tjänstepension.

Collectum förmedlade 28 miljarder kronor i premier under 2013 mellan 33 000 företag och cirka tio försäkringsbolag. www.collectum.se www.pratapension.se

Bifogade filer

PDF-dokument