Skip to main content

Majoritet av tjänstemännen är inte oroliga för pensionen

Pressmeddelande   •   Jun 27, 2019 08:09 CEST

Hela 72 procent av de privata tjänstemännen som har tjänstepensionen ITP är inte oroade för sin ekonomiska situation som pensionär visar en ny undersökning som Ipsos genomfört på uppdrag av valcentralen Collectum.

– Det är glädjande att så många med kollektivavtalad tjänstepension känner sig lugna inför pensionen. Den som har haft tjänstepension hela arbetslivet kan känna sig trygg, säger Tomas Carlsson, pensionsexpert på Collectum.

I dag motsvarar den allmänna pensionen knappt hälften av den tidigare lönen i pension. Den som har tjänstepension under hela arbetslivet kan i stället få upp till två tredjedelar av lönen när det är dags för pension. I genomsnitt får landets privatanställda tjänstemän 7 300 kronor per månad i tjänstepension att lägga till den allmänna pensionen.

– Genom att lägga ihop sin tjänstepension med den allmänna pensionen får man en bra överblick över hur mycket man har att leva på som pensionär. Och det enklaste sättet att få en tydlig bild är att gå in på minPension.se, säger Tomas Carlsson.

I undersökningen framkom det att fler än hälften, 54 procent, av de privata tjänstemännen har besökt minpension.se. Det är en ökning med 11 procentenheter jämfört med föregående år då 43 procent svarade ”ja” på samma fråga.

Collectum genomför regelbundet upphandlingar på uppdrag av ägarna Svenskt Näringsliv och PTK. Sedan 2007 har fondavgifterna pressats med 78 procent och ökat pensionsutbetalningarna med 2 100 kronor i månaden, jämfört med motsvarande tjänstepensioner på den öppna marknaden.

Under mars och april 2019 telefonintervjuades 1 000 privatanställda tjänstemän som har tjänstepensionen ITP. Undersökningen genomfördes av Ipsos på uppdrag av Collectum.


För mer information, kontakta gärna:
Daniel Kinnerup, pressansvarig Collectum, 073-940 16 84
Tomas Carlsson, pensionsexpert Collectum, 070-091 76 25

Om Collectums undersökning
Collectums undersökning mäter kännedom, beteenden och attityder om pension hos 1 000 ITP-försäkrade tjänstemän som fått Collectums årsbesked. Undersökningen genomfördes 20 mars–17 april 2019. 1 000 ITP-försäkrade tjänstemän fick frågan ”Känner du dig lugn eller orolig när du tänker på din framtida ekonomiska situation som pensionär?”. 21 procent svarade ”mycket lugn”, 51 procent svarade ”ganska lugn”, 20 procent ”ganska orolig” och 6 procent ”mycket orolig”. 2 procent svarade ”osäker/vet ej”.

Tre tips för bättre pensionskoll

1. Säkra tjänstepensionen. Se till att arbeta hos en arbetsgivare som betalar tjänstepension. Om inte arbetsgivaren erbjuder tjänstepension – förhandla till dig det. En rimlig lägsta nivå kan vara 4–10 procent av din lön, beroende på vad du tjänar.

2. Skaffa dig en samlad bild.minpension.se kan du göra din egen pensionsprognos och få en samlad bild av din framtida pension, där såväl den allmänna pensionen, tjänstepensionen och det eventuella privata sparandet ingår.

3. Välj och välj bort. Att ha återbetalningsskydd för tiden fram till pensionsåldern är en trygghet för familjen och sänker inte din pension nämnvärt. Fyll på med familjeskydd om din familj behöver mer. Fundera sedan på att ta bort återbetalningsskyddet när du väl går i pension, eftersom det kan öka din pension med upp till 20 procent.

2,4 miljoner människor har tjänstepensionen ITP som har kommit till genom ett avtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. På uppdrag av dem upphandlar Collectum, som drivs utan eget vinstsyfte, de försäkringsbolag som får förvalta tjänstepensionen ITP och ställer krav på låga avgifter och hög historisk avkastning.

Det är hos Collectum tjänstemännen väljer vem som får förvalta deras tjänstepension.

Collectum förmedlade 44 miljarder kronor i premier under 2018 mellan 36 000 företag och cirka tio försäkringsbolag. www.collectum.se www.pratapension.se

Bifogade filer

PDF-dokument